CLOSE

Category: Natječaji i objave

Navigacija

Natječaj za radna mjesta domar majstor, servirka-spremačica i kuhar
Natječaj za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima
N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos
Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore (HLK) i Županijsko povjerenstvo Grada Zagreba HLK-a su 14. svibnja 2021. god. od 17:30 do 20:00. organizirali besplatnu tribinu „Etika u pandemiji COVID-19“.
Natječaj za radno mjesto RADNI TERAPEUT
N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – medicinska sestra/tehničar, servirka spremačica, vozač motornog vozila
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020
N A T J E Č A J za radna mjesta Fizioterapeut pripravnik
Odluke o odabiru kandidata za specijalizacije iz psihijatrije i interne medicine
N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju