CLOSE

Category: Natječaji i objave

Navigacija

Natječaj za radna mjesta: PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE, FIZIOTERAPEUT PRIPRAVNIK, DOMAR MAJSTOR
Natječaj za radna mjesta MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR,SOCIJALNI RADNIK, KUHAR, POMOĆNI RADNIK U KUHINJI, DOMAR MAJSTOR
Natječaj za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme
O D L U K A o imenovanju na reizborna radna mjesta na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 15. svibnja 2020. g. u NN br. 57/2020
N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme
N A T J E Č A J za izbor i imenovanje kandidata za rad na radnim mjestima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima
N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme
N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme
VAŽNO! Priopćenje za javnost (COVID-19) – 13.03.2020.god.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.