CLOSE

Natječaji i objave

Navigacija

Odluka o prijamu u radni odnos domara majtora
Odluka o izboru specijalizanata iz psihijatrije
Natječaj za specijalizaciju iz psihijatrije
Natječaj za radno mjesto specijalist psihijatrije i radni terapeut pripravnik
Natječaj za radno mjesto DOMAR MAJSTOR (m/ž) i SERVIRKA-SPREMAČICA (m/ž)
Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije – dva (2) izvršitelja (m/ž)
Natječaj za radno mjesto MAGISTAR EKONOMIJE, MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
Natječaj za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR – Završeno: 18.07.2019.
Natječaj za radna mjesta fakturist zdravstvenih usluga i servirka-spremačica
Natječaj za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme – Završeno: 06.06.2019.