CLOSE

Category: Objave

Navigacija

BRINIMO I POMOZIMO JEDNI DRUGIMA – čuvajmo svoje mentalno zdravlje (03.11.2020. god.)
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
PLAN GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2021. GODINU
Financijski plan za 2021. godinu
WPA 2020 Election Results – Objavljeni su rezultati Izbora te s 502 glasa za člana WPA društva Zone 9 – Central Europe izabran je prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med.
PIN 2020. – virtualni kongres psihijatrije, interne i neurologije za liječnike obiteljske medicine (19. – 23. listopad 2020. godine)
II. IZMJENA PLANA GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2020. GODINU
I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2020. GODINE
Stručno predavanje:”Kada je pravo vrijeme za završetak dugotrajne grupne psihoterapije pacijenata sa psihotičnim poremećajima?”,18. lipnja 2020. godine, Predavač: Prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med.
PROJEKT „Centar za integraciju“