CLOSE

Category: Objave

Navigacija

WPA 2020 Election Results – Objavljeni su rezultati Izbora te s 502 glasa za člana WPA društva Zone 9 – Central Europe izabran je prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med.
PIN 2020. – virtualni kongres psihijatrije, interne i neurologije za liječnike obiteljske medicine (19. – 23. listopad 2020. godine)
II. IZMJENA PLANA GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2020. GODINU
I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2020. GODINE
Stručno predavanje:”Kada je pravo vrijeme za završetak dugotrajne grupne psihoterapije pacijenata sa psihotičnim poremećajima?”,18. lipnja 2020. godine, Predavač: Prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med.
PROJEKT „Centar za integraciju“
O D L U K A o imenovanju na reizborna radna mjesta na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 15. svibnja 2020. g. u NN br. 57/2020
VAŽNO! Priopćenje za javnost (COVID-19) – 13.03.2020.god.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.
Srednjoročni plan za razdoblje 2020.-2022.