CLOSE

Category: Sestrinstvo

Navigacija

Međunarodni dan sestrinstva 12. svibnja 2021. godine.
Odgoda predavanja za vrijeme trajanja epidemije – IZVOR INFO: HKMS
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Asertivni pristup u radu sa psihički oboljelim osobama”, 16.06.2020. godine, Predavač: Deana Varga, bacc.med.techn.
Hrvatska komora medicinskih sestara-novi broj Plavog fokusa (GODINA XXBROJ 1 ISSN: 1845-8165 LIST JE BESPLATAN)
*PROGRAM* Simpozija Psihijatrijskog društva HUMS-a koji će se održati 6. ožujka 2020.– Tema Simpozija: Komunikacijske strategije u sestrinstvu
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Uloga medicinske sestre/tehničara u Dnevnoj bolnici za ovisnost o alkoholu”, 18.02.2020. godine
Simpozij Psihijatrijskog društva HUMS-a koji će se održati 6. ožujka 2020. u dvorani “dr. M.D.Grmek” Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan”, Jankomir, Zagreb. – Tema Simpozija: Komunikacijske strategije u sestrinstvu
Plan trajnog usavršavanja za medicinske sestre HKMS 2020. god.
Improving working Environment for Critical Care Nurses (HWE4CCN) – Unapređenje radnog okruženja za medicinske sestre/ tehničare na odjelima intenzivne skrbi
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Povezanost percepcije uloženog napora i dobivene nagrade sa postojanjem stresa kod obavljanja zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika”, 05.11.2019. godine