CLOSE

Category: Stručni sadržaji

Navigacija

WPA 2020 Election Results – Objavljeni su rezultati Izbora te s 502 glasa za člana WPA društva Zone 9 – Central Europe izabran je prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med.
PIN 2020. – virtualni kongres psihijatrije, interne i neurologije za liječnike obiteljske medicine (19. – 23. listopad 2020. godine)
10. listopada – Svjetski dan mentalnog zdravlja
The onset and accumulation of physical multimorbidity in severe and common mental disorders, Current Opinion Psychiatry – Semptember 2020, Isaac M. and Filipčić I.
Stručno predavanje:”Kada je pravo vrijeme za završetak dugotrajne grupne psihoterapije pacijenata sa psihotičnim poremećajima?”,18. lipnja 2020. godine, Predavač: Prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med.
Stručno predavanje:„Liječenje nesanice kod oboljelih od PTSP-a“,04. lipnja 2020. godine, Predavač: Tomislav Gajšak, dr. med. spec. psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije
Stručno predavanje:”Epilepsija – nova klasifikacija, klinička slika i prva pomoć”, 28. svibnja 2020. godine, Predavač:Ivana Čajić, dr. med. spec. neurolog
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Asertivni pristup u radu sa psihički oboljelim osobama”, 16.06.2020. godine, Predavač: Deana Varga, bacc.med.techn.
Stručno predavanje:„Hikikomori“- produljena socijalna izolacija“,21. svibnja 2020. godine, Predavač: Mirela Ćelić Ružić, dr. med. spec. psihijatar
Stručno predavanje:„Ukratko o self psihologiji“,14. svibnja 2020. godine, Predavač: dr. sc. Sandra Caratan, dr. med., dr. med. spec. psihijatar