CLOSE

Category: Stručni sadržaji

Navigacija

Stručno predavanje:„Liječenje nesanice kod oboljelih od PTSP-a“,04. lipnja 2020. godine, Predavač: Tomislav Gajšak, dr. med. spec. psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije
Stručno predavanje:”Epilepsija – nova klasifikacija, klinička slika i prva pomoć”, 28. svibnja 2020. godine, Predavač:Ivana Čajić, dr. med. spec. neurolog
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Asertivni pristup u radu sa psihički oboljelim osobama”, 16.06.2020. godine, Predavač: Deana Varga, bacc.med.techn.
Stručno predavanje:„Hikikomori“- produljena socijalna izolacija“,21. svibnja 2020. godine, Predavač: Mirela Ćelić Ružić, dr. med. spec. psihijatar
Stručno predavanje:„Ukratko o self psihologiji“,14. svibnja 2020. godine, Predavač: dr. sc. Sandra Caratan, dr. med., dr. med. spec. psihijatar
Sretan i blagoslovljen Uskrs žele Vam djelatnici Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan” i ravnatelj prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med.
VAŽNO! Priopćenje za javnost (COVID-19) – 13.03.2020.god.
Stručna predavanja/edukacijski skup – 12. ožujka 2020. godine, Predavači: prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med., doc. prim. dr. sc. Vladimir Grošić, dr. med., Ivana Bakija, dr. med., spec. psihijatar
Stručno predavanje: “Fake News“ u psihijatriji – Odakle i zašto dolaze dezinformacije o shizofreniji”, 05. ožujka 2020. godine, Predavač: doc. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr. med.
Stručno predavanje: “Evaluacija terapijskog protokola dnevne bolnice za ovisnost o kockanju”, 20. veljače 2020. godine, Predavač: Dr. sc. Davor Bodor, dr. med. spec. psihijatar