Događanja

Utorak, 15.11.2022.

Dani otvorenih vrata Dnevnih bolnica za ovisnosti

Dnevne bolnice za ovisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan organiziraju Dane otvorenih vrata za opću populaciju (građanstvo). U radu i organizaciji će participirati svi članovi terapijskog tima. Cilj je svim zainteresiranim osobama, bez najave i bez uputnice približiti rad u dnevnim bolnicama za ovisnost. To je osobito važno jer je često strah od stigme ili kontakta sa stručnom osobom glavna prepreka da se osobe koje imaju takav problem jave na liječenje. Dani otvorenih vrata održat će se 23. i 30. studenoga te 07. i 14. prosinca 2022. godine u vremenu od 13.00 do 15.00 sati.  

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje