Dnevne bolnice

Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje I i II

MS08188-Edit

Voditelji

Lada Goršić, dr. med., specijalist psihijatar, supbspecijalist psihoterapije

Lada Goršić, dr. med., specijalist psihijatar, supbspecijalist psihoterapije

Voditeljica Dnevne bolnice za nepsihotične poremećaje I

doc. dr. sc. Sandra Kocijan, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

doc. dr. sc. Sandra Kocijan, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

Voditeljica Dnevne bolnice za nepsihotične poremećaje II

Dnevna bolnica je specijalizirani oblik specijalističko-konzilijarnog liječenja nepsihotičnih poremećaja.  Liječenje u Dnevnoj bolnici odvija se svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 8 do 14 sati. Dnevna bolnica postiže svoj terapijski učinak, kako samom organizacijskom formom, tako i različitim postupcima koji se u njoj primjenjuju.  Liječenje se provodi u grupi po strukturiranom programu koji uključuje grupnu psihoterapiju u maloj i srednjoj grupi, socioterapiju i rekreativnu terapiju, psihosocijalne radionice, filmoterapiju, edukacijske grupe, radnu terapiju, progresivnu mišićnu relaksaciju i fizioterapiju.

Grupna psihoterapija
Grupna psihodinamski orijentirana psihoterapija slijedi osnovne postulate grupne analize,  omogućavanje uvida i korekcije specifičnog maladaptivnog ponašanja, uz modifikacije s obzirom na dnevnobolnički setting i ograničeno trajanje programa.

Ciljevi su ublažavanje simptoma, uspostavljanje osjećaja emocionalne ravnoteže, razvijanje mehanizama nošenja s problemima, poboljšanje interpersonalnih odnosa, te postizanje većeg uvida u doživljaj selfa i odnose s drugima.

Psiholog provodi kognitivno-bihevioralne radionice, kroz koje se radi na povećanju samopoštovanja i učenju strategija suočavanja sa stresom. Radionice naglašavaju važnost načina razmišljanja u onome kako se osjećamo i ponašamo, te se KBT tehnike baziraju na razumijevanju iskrivljenih načina razmišljanja. Prema indikaciji, psiholog provodi psihologijska testiranja.

Psihosocijalne radionice za cilj imaju poboljšanje kvalitete života korisnika uključenih u program dnevne bolnice kroz razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina, povećanje samoregulacije emocija, samopouzdanja i samopoštovanja te svijesti o vlastitoj poziciji, interesima i potrebama ljudi oko nas. Ono se postiže interaktivnim aktivnostima u grupnom okruženju jednom tjedno tijekom cijelog trajanja tretmana. Vodi ih socijalni pedagog.

U sklopu socioterapije i rekreativne terapije posjećuju se galerije, muzeji i ostale kulturne institucije, odlazi se na izložbe, kao i na izlete u prirodu, prema dogovoru i po izboru pacijenata. Cilj je ojačati povezanost među pacijentima i pomoći im u povratku u njihovo obiteljsko, radno i socijalno okruženje.

Filmoterapija
Filmoterapija je dio programa Dnevne bolnice na kojemu gledamo filmove po izboru samih korisnika programa ili stručnog osoblja. Filmoterapija za cilj ima poticati korisnike na raspravu kroz asocijacije koje film pobuđuje, bilo da se radi o događajima koje smo sami proživjeli ili nas inspiriraju i motiviraju. Proživljavamo događaje i učimo regulirati nastale emocije kroz razgovor i gledanje na događaje i likove iz druge pozicije.

Radna terapija
Radna terapija u našoj Dnevnoj bolnici bazira se na specifičnim aktivnostima sa svrhom dostizanja  maksimalne funkcionalnosti i participacije pacijenata. Aktivnosti koje se provode su kreativne i rekreativne radionice te program PMR-a (progresivna mišićna relaksacija), a ovise o problemima, potrebama i interesima grupe. Rad se odvija u grupi s individualnim pristupom.

Fizioterapija
Fizioterapeut provodi kineziterapiju osmišljenu kao grupno vježbanje. Zbog cjelodnevnog sjedenja, ostalih različitih životnih navika te eventualno nastalih dijagnoza (fizijatrijskih, ortopedskih, neuroloških i sl.) pacijenti  imaju potrebu za ciljanim vježbama kako bi smanjili bol različite etiologije i povećali pokretljivost. Glavni cilj fizioterapije je pokazati,educirati  i poticati pacijente da samostalno i pravilno provode vježbe. Rad se provodi u manjim grupama. Po potrebi fizioterapeut prilagođava svaku vježbu specifičnim potrebama pojedinca.

Lijekovi
Uz ostale sastavnice liječenja u Dnevnoj bolnici za nepsihotične poremećaje, ukoliko psihijatar procijeni potrebnim, u dogovoru s pacijentom ordinira se i psihofarmakoterapija.

Konzultacije sa socijalnom radnicom bolnice
Organiziraju se po potrebi, kako bi se pacijente upoznalo s mogućnostima ostvarivanja prava iz socijalne skrbi.

Prije dolaska na liječenje u Dnevnu bolnicu nužno je učiniti indikacijski pregled za uključivanje u Program, za koji se potrebno prethodno naručiti. Na indikacijskom pregledu potencijalnom se članu grupe kratko i jasno predstavi način liječenja, koji uključuje dobrovoljnost, odnosno suradljivost i motiviranost, te se priprema za grupni način rada. Osnovni uvjet uključivanja je kompenzirano psihičko stanje odnosno odsustvo kontraindikacija za ovakav način liječenja (psihotična stanja, heteroagresivnost, suicidalnost, aktualna ovisnost o psihoaktivnim tvarima, teška pokretljivost i udaljenost mjesta stanovanja, odnosno nemogućnost svakodnevnog dolaska u Program).

Program provode dva terapijska tima, Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje I i II.

Članovi timova su:

Voditelj Dnevne bolnice I: Dr. med. Lada Gorišić, psihijatar subspecijalist psihoterapeut, grupni analitičar, bračni i obiteljski terapeut
Liječnik psihijatar DB I: Morana Krevatin , dr. med., specijalist psihijatar subspecijalist psihoterapije i socijalne psihijatrije
Glavni tehničar DB I: Henirik Matić, univ. mag. med. techn., grupni terapeut
Voditelj Dnevne bolnice II: Doc. dr. sc. Sandra Kocijan Lovko, dr. med, psihijatar subspecijalist psihoterapeut, edukant individualne psihoanalitičke psihoterapije
Liječnik psihijatar DB II: Dr. sc. Sandra Caratan, dr. med., psihijatar subspecijalist psihoterapije i biologijske psihijatrije, grupni analitičar, edukator grupne analize
Glavna sestra DB II: Ana Surjan Andrić, mag. med. techn, grupni terapeut
Socijalni pedagog: Ana Ivrlač, mag. paed. soc., edukant integrativne psihoterapije
Psiholog: Ena Ivezić, mag. psych., edukant KBT-a
Radni terapeuti: Kaja Komesarović, bacc.therap.occup. i Anita Santro, bacc. therap. occup.
Fizioterapeut: Ana Bedić, mag. physioth.


KONTAKTI: Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje I

AMBULANTA

☏ 01 3430 087


VODITELJICA DNEVNE BOLNICE

Lada Goršić, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

☏ 01 3430 088

✉ lada.gorsic@pbsvi.hr


ODJELNI PSIHIJATAR

Morana Krevatin, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije i socijalne psihijatrije

☏ 01 3430 003

✉ morana.krevatin@pbsvi.hr


SOCIJALNI PEDAGOG

Ana Ivrlač, mag.paed.soc., edukant integrativne psihoterapije

☏ 01 3430 112

✉ ana.ivrlac@pbsvi.hr


GLAVNI TEHNIČAR DNEVNE BOLNICE

Henrik Matić, univ.mag.med.techn., grupni terapeut

☏ 01 3430 087

✉ henrik.matic@pbsvi.hr


KONTAKTI: Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje II

AMBULANTA

☏ 01 3430 087


VODITELJICA DNEVNE BOLNICE

doc. dr. sc. Sandra Kocijan, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist psihoterapije

☏ 01 3430 008

✉ sandra.kocijan@pbsvi.hr


ODJELNI PSIHIJATAR

dr. sc. Sandra Caratan, dr. med. specijalist psihijatrije, subspecijalist psihoterapije i biologijske psihijatrije

☏ 01 3430 125

✉ sandra.caratan@pbsvi.hr


SOCIJALNI PEDAGOG

Ana Ivrlač, mag.paed.soc., edukant integrativne psihoterapije

☏ 01 3430 112

✉ ana.ivrlac@pbsvi.hr


GLAVNA SESTRA DNEVNE BOLNICE

Ana Surjan Andrić, mag.med.techn., grupni terapeut

☏ 01 3430 087

✉ ana.surjan@pbsvi.hr


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content