Dnevne bolnice

Dnevna bolnica za oboljele od demencija (PAM)

Dnevna bolnica za oboljele od demencija (PAM)

S ciljem zaštite pacijenata i djelatnika Dnevne bolnice za oboljele od demencija molimo da se pridržavate slijedećih naputaka…

Dnevna bolnica za oboljele od demencija je osnovana s ciljem poboljšanja kvalitete života pacijenata i njihovih obitelji. Aktivnosti koje provodimo pomažu usporavanju bolesti, očuvanju kognitivnih, socijalnih i tjelesnih aktivnosti pacijenata te smanjenju obiteljskog stresa.

Program dnevne bolnice je usmjeren prevenciji, liječenju i rehabilitaciji oboljelih od demencije i članova njihovih obitelji.  Provodi se u grupi do dvadeset pacijenata, svakim radnim danom od 8-16 sati.

Program  dnevne bolnice provodi tim liječnika, radnih terapeuta, fizikalnih teraputa, socijalnih radnika i medicinskih sestara. Rad terapijsko-rehabilitacijskog tima temelji se na holističkom i individualnom pristupu uz farmakološku i nefarmakološke metode.

Nefarmakološke metode liječenja uključuju:

– vježbe poboljšanja mentalne kondicije (terapija smijehom, poticanje obnavljanja sretnih sjećanja, poticanje pisanja, čitanja, razgovaranja te bavljenja hobijima i pomaganja drugima),
– multisenzorne terapije (muzikoterapija, aromaterapija),
– kreativne radionice (likovna, muzička, literarna),
– društvene igre
– tjelovježbu

Sudjelovanje obitelji/njegovatelja u programu dnevne bolnice počiva na psihoedukaciji i savjetovanju s timom koji čine liječnik, socijalni radnik i medicinska sestra, tri puta tjedno po šezdeset minuta. Prema procjeni stanja pacijenata tim uključuje pacijente u socioterapijske i individualne razgovore uz aktivnu suradnju obitelji u svim fazama liječenja; od dijagnostike i razumijevanja nastanka bolesti, do oblikovanju plana liječenja i psihosocijalne rehabilitacije (kroz edukativno-suportivne grupe i grupe samopomoći).

Pročitajte više o programu PAM koji je organiziran u okviru Dnevne bolnice za oboljele od demencija Klinike za psihijatriju Sveti Ivanu Zagrebu.Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje