Dnevne bolnice

Dnevna bolnica za ovisnost o alkoholu

D81A2852-1

Voditelji

doc. dr. sc. Davor Bodor, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti

doc. dr. sc. Davor Bodor, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti

Voditelj Dnevnih bolnica za ovisnosti

Liječenje u Dnevnoj bolnici za alkoholizam i druge ovisnosti dio je cjelokupnog tretmana ovisnosti koji nudimo u našoj bolnici, koji obuhvaća bolničko, parcijalno bolničko i ambulantno liječenje.

Dnevna bolnica osmišljena je kao logičan nastavak tretmana nakon provedenog bolničkog dijela liječenja na Odjelu za alkoholizam, a primarno je namijenjena pacijentima koji imaju dovoljno motivacije i kapaciteta za daljnji psihoterapijski i socioterapijski rad, učenje o vlastitoj ovisnosti i samorazvoj. Taj je vid tretmana osobito prikladan i za pacijente koji se izravno (bez prethodnog bolničkog liječenja) javljaju u početnoj fazi ovisnosti, štetne uporabe ili problemskog uzimanja alkohola i/ili drugih supstanci, ukoliko se tijekom inicijalnog razgovora s psihijatrom procijeni da bi im takav način liječenja bio najdjelotvorniji.

Tretman provodi tim stručnjaka koji čine psihijatri (uži specijalisti iz alkoholizma i drugih ovisnosti s edukacijom iz sistemske obiteljske psihoterapije), profesorica socijalne pedagogije, profesorica psihologije, radna terapeutkinja te više medicinske sestre s edukacijom iz grupne psihoterapije.

Liječenje se temelji na principima terapijske zajednice, a osnovu programa predstavlja rad u grupi.

Terapijski program  se provodi radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 08-13 sati, kroz period od tri mjeseca, odnosno 90 dana.


Pobliže o specifičnostima  terapijskog programa

*Grupna psihoterapija
Psihoterapijska grupa veličinom odgovara srednjoj grupi, odnosno obuhvaća 15-20 pacijenata pod vodstvom educiranog terapeuta. Kroz grupni rad razvija se kontekst povjerenja u kojem svi članovi imaju jednaku mogućnost osobnog rasta i razvoja te ostvarenja željenih ishoda.

Grupna psihoterapijapruža priliku da:

 • osobe prime i pruže podršku
 • poboljšaju interpersonalne odnose i komunikaciju
 • iskreno i direktno govore o osjećajima i iskustvima
 • bolje razumiju vlastita razmišljanja, osjećaje i postupke
 • povećaju samopouzdanje, poboljšaju sliku o sebi i razviju samopoštovanje
 • ostvare promjenu unutar grupe uz očekivanje da će naučeno prenijeti i na druga životna područja

*Psihoedukacija
Edukacija se odvija u obliku interaktivnih radionica. Pod vodstvom stručnjaka učimo o problematici ovisnosti, promjenama životnih obrazaca, strategijama prevencije recidiva, socijalnim i komunikacijskim vještinama te istražujemo osobne snage i motivacije.

*Višeobiteljska terapija
Višeobiteljska psihoterapija uključuje pacijente i njima bliske osobe, uglavnom članove obitelji koji im daju podršku. Kroz obiteljsku psihoterapiju imamo priliku raditi na rješavanju problema te izabrati željene ciljeve za pojedinca, partnerski sustav i obitelj u cjelini – i zaputiti se prema njima.

*Grupa potpore
Grupa se sastaje jednom tjedno, a njezin je moderator stabilni apstinent. Obrađuje se zajednički dogovorena tema iz područja ovisnosti o alkoholu te rehabilitacije. Na taj način pacijenti iz prve ruke dobivaju informacije i prenose im se iskustva o utjecaju apstinencije na kvalitetu života. Voditelji grupe potpore u pravilu su aktivni u posthospitalnom tretmanu kao članovi grupa samopomoći – KLA i AA.

*Individualni psihoterapijski razgovor s pacijentom te razgovor s članovima obitelji ili drugim osobama koje daju potporu.

*Tijekom liječenja pacijenti imaju priliku učiti i prakticirati relaksacijske tehnike, sudjelovati u radno-okupacijskoj terapiji. U okviru liječenja omogućen im je i posjet muzejima i galerijama grada Zagreba te im je organiziran filmski program na temu ovisnosti

Primjer jednog tjednog rasporeda rada u Dnevnoj bolnici za alkoholizam (na linku)

Prednosti liječenja u dnevnoj bolnici

 • Pacijent se za vrijeme liječenja ne izdvaja iz svoje obiteljske i društvene sredine, dapače, mijenjajući se, istovremeno postupno mijenja i svoju okolinu.
 • Uključenost u svakodnevni život za vrijeme liječenja omogućuje provjeru vlastitih kapaciteta za suočavanje s različitim vanjskim stresorima.
 • Kroz kontinuiran i obuhvatan psihoterapijski i socioterapijski rad pacijent dobiva mogućnost stjecanja cjelovitijeg uvida u vlastitu ovisnost i druge životne poteškoće, kao i u osobne resurse koji mu mogu pomoći na putu oporavka.
 • Terapijski rad u grupama pacijenata sa sličnim problemima postaje snažan oslonac u početnoj fazi apstinencije.
 • Istodobno provođenje obiteljske terapije olakšava i ubrzava proces promjene u obiteljskom sustavu, što je moguće s obzirom da bolesnik nije izdvojen iz svoje neposredne životne okoline.
 • Pacijenti u ranijim fazama bolesti i bez većih zdravstvenih oštećenja radije se odlučuju za ovakav oblik liječenja.
 • Ukoliko je liječenje započeto na bolničkom odjelu na kojem je postignuta stabilizacija psihofizičkog stanja, tijekom nastavka liječenja u sklopu programa dnevne bolnice pacijenti dobivaju priliku da se kvalitetnije posvete realizaciji osobnih ciljeva, samorazvoju, promjeni životnog stila te poboljšanju funkcioniranja u obiteljskom i socijalnom okruženju.

Informativni letak možete preuzeti OVDJE.


KONTAKTI:

AMBULANTA

01 3430 102


VODITELJ DNEVNE BOLNICE

doc. dr. sc. Davor  Bodor , dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti

 01 3430 101

davor.bodor@pbsvi.hr


ODJELNI PSIHIJATARI

Jadranka Hübler, dr. med. spec. psihijatrije, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti

 01 3430 076

jadranka.hubler@pbsvi.hr


Irena Rojnić Palavra, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti, univ. mag. admin. sanit.

01 3430 165

 irena.rojnicpalavra @pbsvi.hr


Svijetlana Akik, dr. med., specijalist psihijatar, psihoterapeut

01 3430 097

svijetlana.akik@pbsvi.hr


SOCIJALNI PEDAGOZI

Ana Rakić, mag.paed.soc.

01 3430 187

ana.rakic@pbsvi.hr


Katarina Hrženjak – Tolić, mag.pead.soc.

☏ 01 3430 187

katarina.hrzenjak@pbsvi.hr


Marin Šupe, mag.pead.soc.

☏ 01 3430 187

marin.supe@pbsvi.hr


GLAVNA SESTRA DNEVNE BOLNICE

Kristina Vutmej, univ. mag. med. techn., grupni terapeut

01 3430 102

kristina.vutmej@pbsvi.hr


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content