Dnevne bolnice

Dnevna bolnica za poremećaje prehrane H(RANA)

Db Hrana Kuhinja3

Voditelji

Hrvoje Handl, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

Hrvoje Handl, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

Voditelj Dnevne bolnice za poremećaje prehrane - H (RANA)

Dnevna bolnica za poremećaje prehrane H(RANA)

Prema posljednjim epidemiološkim procjenama u Republici Hrvatskoj 40.000 ljudi ima zdravstveni problem poremećaja prehrane (anoreksiju, bulimiju, kompulzivno prejedanje, a NE pretilost). Kao psihički poremećaj s visokom smrtnošću, teškim tjelesnim posljedicama i mnogobrojnim predrasudama, poremećaj prehrane pogađa i cijelu pacijentovu obitelj. Time dolazimo do kritične mase ljudi pogođenih spomenutom bolešću, koja predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem.

 Program sastavljen je od nekoliko vrsta psihoterapije, radne terapije, nutricionističke edukacije, psihodrame, terapije plesom i pokretom, kognitivno-bihevioralne terapije, obiteljske terapije i psihofarmakoterapije . Program se održava unutar Klinike za psihijatriju Sveti Ivam u Zagrebu, poluotvorena je tipa, a uključeno je do 15 pacijenata. Program namijenjen radno, tjelesno i intelektualno kompetentnim osobama jer ne uključuje bolničko ležanje. Program dnevne bolnice se odvija svakim radnim danom od 8:00 do 14:00, a zasniva se na grupnom radu.

Dnevna bolnica za poremećaje u prehrani je započela s radom u listopadu 2014. godine.

Stručni interdisciplinarni tim čine:

Hrvoje Handl, dr. med., psihijatar i kandidat u psihoanalizi; voditelj programa
Alen Orešković,  bacc. med. techn.; grupni terapeut
Ena Ivezić, prof. psihologije; voditeljica radionice po načelima KBT-a, obavlja znanstvenu evaluaciju
Maja Žanko, mag. nutricionizma,  grupni terapeut u edukaciji- specijalizirana za poremećaje u prehrani, voditeljica nutricionističke  grupe
Ivana Jurić, prof. psihologije i psihodramski terapeut; voditeljica psihodramske grupe
Tončica Šiškov, pedagog, grupni terapeut u edukaciji ; voditeljica grupe „Psihoterapija plesom i pokretom“
Kaja Komesarović, bacc. occup. therap. radni terapeut;  grupni terapeut u edukaciji – voditeljica radne terapije
Jelena Balabanić Mavrović, mr. sc., voditeljica centra BEA, stručni vanjski suradnik
Supervizorica tima: Karin Sernec, dr. med., voditeljica programa „Enote za motnje prehrane“ pri Kliničkom centru u Ljubljani.

Kriteriji za prijem u program:

Obavezan indikacijski razgovor s nadležnim psihijatrom.  Za dolazak na razgovor potrebno se naručiti telefonom ili mailom i donijeti uputnicu za pregled.

Za psihijatrijsku dnevnu bolnicu pacijent treba biti :

  • *fizički pokretan i psihički dovoljno kritičan
  • *dovoljne razine  psihološkog uvida u vlastito stanje i realitet
  • *motiviran za liječenje
  • *socijaliziran u okvirima mogućnosti svakidašnjeg dolaska i odlaska na liječenje
  • *Indeks tjelesne mase treba biti iznad 15 kg/ m 2

Terapijski ciljevi su višestruki i uključuju od upoznavanja  samog poremećaja, do stjecanja boljeg uvida u sebe, mijenjanje štetnih obrazaca ponašanja, poticanja socijalnih vještina i osobnog rasta.

Osim psihoterapijskog rada s oboljelima, u  dnevnoj  bolnici   održavaju se   obiteljska psihoterapija za članove obitelji.  Rad s obitelji  odvija se  u  grupi 1x tjedno. Cilj  rada s obitelji  osim psihoedukacije   i  potpora bolesnom članu je i  dobivanje pomoći za sebe.

Obiteljska grupa podrške za članove obitelji čiji oboljeli član se ne nalazi na liječenju u našoj ustanovi, održava se svakog četvrtka u 18:15- 19:15, uz D1 uputnicu liječnika obiteljske medicine.

Knjižica Men Have It Too

KONTAKTI:


AMBULANTA

01 3430 030

hrana.mailbox@pbsvi.hr


VODITELJ DNEVNE BOLNICE

Hrvoje  Handl, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije  

01 3430 133

hrvoje.handl@pbsvi.hr


PSIHIJATAR

  01 3430 117


GLAVNI TEHNIČAR DNEVNE BOLNICE

Alen Orešković, bacc.med.techn., grupni terapeut

01 3430 030

alen.oreskovic@pbsvi.hr

hrana.mailbox@pbsvi.hr


NUTRICIONIST

Maja Žanko, mag. nutr.

01 3430 124

maja.zanko@pbsvi.hr


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content