Dnevna bolnica za ranu intervenciju i Dnevna bolnica za psihotične poremećaje

Dnevna bolnica za ranu intervenciju i Dnevna bolnica za psihotične poremećaje dio su cjelovitog programa Rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja (RIPEPP), a djeluje u okviru Referentnog centra za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Dnevna bolnica vremenski je ograničen, strukturiran program dijagnostike, liječenja i rehabilitacije baziran na različitim psihoterapijskim i … Nastavi čitati Dnevna bolnica za ranu intervenciju i Dnevna bolnica za psihotične poremećaje