Događanja

Nedjelja, 15.05.2022.

DOMAĆI TEČAJ II. KATEGORIJE PSIHIČKA TEŽINA DEBLJINE-EDUKACIJA ZA STRUČNJAKE, 26. svibnja 2022.

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Jankomir 11, Zagreb

Dnevna Bolnica za poremećaje prehrane H(RANA)

Program možete preuzeti OVDJE


Program edukacije:

Nova paradigma: Kako liječimo pretilog pacijenta s kompulzivnim prejedanjem

8.30-9.00 Registracija

9.00-9.15 Otvorenje

9.15-9.45 Prof.dr.sc.prim., spec.psihijatar, subspec. biologijske i soc.psihijatrije Igor Filipčić:    

Kompulzivno prejedanje i psihijatrijski komorbiditeti

9.45-10.15 Doc. Dr.sc. prim. internist, subspec. endokrinologije i dijabetologije Dragica Soldo Jureša: Endokrinološke posljedice naglog mršavljenja

10.15-10.30 Mag.psih. Ena Ivezić: Dijagnostički kriteriji i upitnici za kompulzivno prejedanje

10.30-11.00 Mag. nutricionizma Maja Žanko: Zašto nam mršavljenje nije prvi cilj?

11.00-11.30 Pauza

11.30-11.45 Mislav Skrepnik, fitness trener: Intuitivno kretanje

11.45-12.15 Dr. med. Katarina Skopljak: Prikaz pacijenta

12.15-12.45 Dr. med. spec.psihijatar, subsp.psihoterapije Nikolina Vujčić Stipčević: Inozemni modeli liječenja kompulzivnog prejedanja

12.45-13.15 Dr. med. spec.psihijatar, subsp.psihoterapije, psihoanalitičar Hrvoje Handl: Gdje je Naš PUT?

13.15-14.00 Ručak i podjela priznanica/evaluacija

14.00-14.30 Dr.med.spec.radiolog, Natko Beck: Ad hoc na temu

14.30-16.00  Radionice-prvi blok

Radionica I. Pokret i ples: Tončica Šiškov, psihoterapeutkinja DMT-a i Martina Mačković, terapeutkinja DMT-a pod supervizijom

Radionica II. Mindfulness i svjesno jedenje: Ivana Kurtov, mag.paed.soc

16.00-16.15 Pauza

16.15-17.45 Radionice-drugi blok

Radionica I: Pokret i ples: Tončica Šiškov, prof.ped. i Martina Mačković, terapeutkinja DMT-a pod supervizijom

Radionica II: Mindfulnes i svjesno jedenje: Ivana Kurtov, mag.paed.soc

17.45-18.15: Završna riječ i evaluacija

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content