Sestrinstvo

Četvrtak, 18.08.2016.

Hrana i osjećaji – stručno predavanje za medicinske sestre

U utorak  27. rujna 2016. godine u 14,00 sati u predavaonici „Dr. Mirko D. Grmek”, Hermina Tomaić Marinić, bacc.med.techn. iz Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ održala je stručno predavanje za medicinske sestre na temu: „Hrana i osjećaji“.

Sažetak predavanja:

Svi ljudski životno važni događaji vezani su uz hranu. Hrana je osnovna životna potreba. Što kada hrana postane opsesija? Što kada počinjemo komunicirati preko hrane? Što kada je hrana- „rana“? Hranjenje je proces koji uključuje doživljaje vanjskog i unutarnjeg svijeta, vezano je uz emocije i iskustva još iz najranijeg razvoja. Poremećaji hranjenja spadaju u psihičke poremećaje, a glavni oblici  su anoreksija nervoza i bulimija nervoza. Anoreksija se pojavljuje najčešće u dobi između 14.-18. godine, dok se bulimija pojavljuje  u ranim dvadesetim.  Ovi poremećaji nisu životni stil, od njih ne obolijevaju samo manekenke i balerine.  Etiologija poremećaja hranjenja je multifaktorijalna.  Ona uključuje socio-kulturne, obiteljske i biološke čimbenike.  Opsjednutost hranom i izgledom samo je simptom puno dubljeg emocionalnog problema. Poremećen odnos prema hrani rezultira gubitkom tjelesne mase i brojnim tjelesnim komplikacijama, rizikom od smrti i suicida.

Liječenje u dnevnoj bolnici za poremećaje prehrane pri PB „Sv. Ivan“ traje do godinu dana, primjenjujemo grupnu psihodinamsku psihoterapiju, KBT, ART-terapije,  edukaciju iz nutricionizma i obiteljsku psihoterapiju. Naš tim je interdisciplinaran i sastoji se od psihijatra, medicinske sestre, psihologa, nutricionista i radnog terapeuta.

Liječenje je dugotrajno i zahtjeva od tima strpljenje, empatiju, jasne granice i jedinstven stav cijelog tima.

Autor: Hermina Tomaić Marinić, bacc.med.techn.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje