Događanja

Srijeda, 12.05.2021.

Hrvatska liječnička komora u organizaciji Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a održati će T R I B I N U na temu “ETIKA U PANDEMIJI COVID-19” – PETAK, 14. SVIBNJA 2021. od 17.30 do 20 sati

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content