Javna nabava

Četvrtak, 01.02.2024.

I. Izmjena plana godišnje nabave roba usluga i radova Klinike za psihijatriju Sveti Ivan za 2024. godinu

I. Izmjenu plana godišnje nabave roba usluga i radova Klinike za psihijatriju Sveti Ivan za 2024. godinu možete preuzeti u PDF formatu.

Plana godišnje nabave roba usluga i radova Klinike za psihijatriju Sveti Ivan za 2024. godinu možete preuzeti u PDF ili XLSX formatu.

Poveznica na EOJN –  https://eojn.hr/plan-eo/309

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content