Integrativna psihijatrija

Putem programa Integrativne psihijatrije bitno je podići svijest pacijenata, članova obitelji i šire zajednice o važnosti prepoznavanja, pravovremenog dijagnosticiranja i djelovanja na rizične čimbenike

Integrativna Psihijatrija Pbsvi

Putem programa Integrativne psihijatrije bitno je  podići svijest pacijenata, članova obitelji i šire zajednice o važnosti prepoznavanja, pravovremenog dijagnosticiranja i  djelovanja na rizične čimbenike (odnosno  mijenjanje nezdravih stilova života ), rane  intervencije u svrhu prevencije  razvoja raznih psihičkih i tjelesnih bolesti te težiti holističkom i individualnom pristupu svakom bolesniku, putem raznih metoda liječenja osnovne bolesti i komorbiditeta, kako u ustanovi, tako i putem mobilnih timova na terenu i suradnik ustanovama u zajednici.

Dosadašnja brojna znanstvena istraživanja ali i klinička iskustva ukazuju na poražavajući činjenicu da psihijatrijski bolesnici žive do 15 godina kraće, imaju 2 do 3 puta veću smrtnost u odnosu na opću populaciju te brojne somatske komorbiditete koji, nažalost, ostanu neprepoznati, a time i neliječeni na vrijeme.  Tjelesne bolesti su vrlo često prateće bolesti kod psihijatrijskih bolesnika, i obrnuto, stoga je  neophodno  liječiti i kontrolirati,  ne samo osnovnu psihičku već i tjelesnu bolest. Najčešći uzroci smrtnosti kod psihijatrijskih bolesnika su kardiovaskularne i metaboličke bolesti te neotkrivene i neliječene maligne bolesti.

Cilj programa integrativne psihijatrije je smanjenje mortaliteta i morbiditeta  kroničnih tjelesnih bolesti u kroničnih psihijatrijskih bolesnika uz poboljšanje kvalitete života.

Cijevi projekta su  implementacijom sociorehabilitacijskog modela:

  • Smanjiti morbiditet, invaliditet i  mortalitet bolesnika (prevencija, rano otkrivanje i liječenje kroničnih tjelesnih bolesti, što obuhvaća detaljan fizikalan /sistematski/ pregled,  laboratorijsku obradu, EEG, UZV, EKG i TMS, a sve u svrhu otkrivanju rizičnih čimbenika tjelesnih komorbiditeta, individualizirani pristup liječenju bolesnika, u vidu psihofarmakološkog i psihoterapijskog pristupa)
  • Povećati kvalitetu života bolesnika (smanjenjem nuspojave i povećanjem učinkovitost liječenja)
  • Resocijalizacija i rehabilitacija kroz razne programe u našoj Ustanovi i izvan nje
  • Smanjenje sveukupnih troškova liječenja ( implementacijom sociorehabilitacijskog modela u zajednicu, kojim se nastoji povećati kvaliteta života bolesnika smanjenjem nuspojava, povećanje učinkovitosti liječenja, resocijalizacija i rehabilitacija, deinstitucionalizacija,  smanjenje sveukupnih troškova liječenja i uključivanje bolesnika u zajednicu kao ravnopravne članove društva)

Zavod za integrativnu psihijatriju


Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS) psihijatrijskih bolesti i komorbiditeta


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje