Voditelji

izv. prof. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije i psihoterapije

izv. prof. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije i psihoterapije

Voditeljica Ženskog odjela integrativne psihijatrije – Odjel XI B

Na ženskom odjelu liječe se pacijentice kojima je potrebno intenzivno liječenje i nadzor, a nakon psihotične dekompenzacije, akutnih reaktivnih stanja, poremećaja raspoloženja te dekompenzacije psihičkog stanja kod poremećaja osobnosti. Tom obradom i radom osobito se obraća pažnja na specifičnosti ekspresije kliničkih simptoma kao i specifičnosti liječenja ženske populacije.

Nakon stabilizacije stanja i titriranja psihofarmakoterapije prema referentnim stavovima struke  vrši se trijaža te se provodi demisija ili dalji nastavak liječenja u programu psihoterapijskih odjela ili Dnevnih bolnica naše Ustanove.

Putem programa Integrativne psihijatrije bitno je  podići svijest pacijenata, članova obitelji i šire zajednice o važnosti prepoznavanja, pravovremenog dijagnosticiranja i  djelovanja na rizične čimbenike (odnosno  mijenjanje nezdravih stilova života ), rane  intervencije u svrhu prevencije  razvoja raznih psihičkih i tjelesnih bolesti te težiti holističkom i individualnom pristupu svakom bolesniku, putem raznih metoda liječenja osnovne bolesti i komorbiditeta, kako u ustanovi, tako i putem mobilnih timova na terenu i suradnik ustanovama u zajednici.

Program  aktivnosti

Individualni rad, psihijatrijski intervju i suport – psihijatrijski intervju prema standardima struke, svakodnevni suport, rad s obitelji, titriranje personalizirane psihofarmakoterapije.

Terapijska zajednica- oblik gruzpnog psihosocijalnog tretmana kojim se aktivno uključuje pacijenta u vlastito liječenje. Svi članovi terapijske zajednice preuzimaju odgovornost za opdređene funkcije. Zajednički se otvoreno raspravlja o problemima i daju prijedlozi za njihovo rješavanje.

Grupna psihoterapija- psihodinamski rijentirana psihoterapija ima za cilj smanjenje vlastitih tegoba i simptoma kroznrazumijevanje intrapsihičkog proživljavanja i emocionalno prihvaćanje. Stjecanjem boljeg uvida upoznajemo bolje sebe i svoje postupke, ali istovremeno poboljšavamo i odnose s drugima. Grupnin rad ima svoje zakonitosti koje pružaju osjećaj povjerenja i sigurnosti.

KBT (kognitivno-bihevioralna terapija) –  KBT psihoedukativne radionice baziraju se na principima kognitivno-bihevioralne terapije. Polaze od pretpostavke da naše misli utječu na naše osjećaje i ponašanje pa osvještavanjem i mijenjanjem načina razmišljanja, mijenjamo i kvalitetu života. Kroz diskusiju i vježbe obrađuju se različite teme: slika o sebi i samopoštovanje, psihološke potrebe, uspjeh i ostvarivanje ciljeva, emocije (sram i krivnja, strah i tjeskoba, ljutnja), komunikacija i rješavanje sukoba, stres i strategije suočavanja sa stresom. Radionice vodi psiholog, a odvijaju se jedanput tjedno, u trajanju od sat vremena.

Radna terapija-  vodio pacijente krozn specifične aktivnosti sa svrhom dosizanja njihove maksimalne razine funkcioinalnosti i neovisnosti u svim sferama svakodnevnog života.

Konzultacije sa socijalnom radnicom – u individualnom i grupnom razgovoru sa socijalnom radnicom pacijenti mogu dobiti upute.

Grupni likovno-ekspresivni terapijski program (educirani terapeut) – Grupni likovno-ekspresivni terapijski program namijenjen je pacijentima u akutnim stanjima različitih dijagnostičkih kategorija. Zamišljen je kao ciklus od 10 tematskih susreta koji se sadržajno nadovezuju, ali terapijski dopuštaju promjenu članova te strukturu poluotvorene grupe. Uvodni dio svakog susreta je predviđen za predstavljanje teme i načina rada te vježbu osvještavanja trenutnog stanja svakog člana grupe na tri razine-misli, emocije i tjelesne reakcije. Središnji je posvećen direktnom radu na zadanoj temi putem raznig ekspresivnih tehnika. Radovi se introspektivno analiziraju te koriste kao sredstvo uviđanja osobno značajnih aspekata povezanih s osobnim životom pacijenata. Završni dio svake radionice je posvećen refleksiji članova grupe na međusobne radove i osobne uvide te zatvaranje tematske cjeline. Za svaki susret predviđen je zaseban terapijski cilj, materijali i tema.

Fizioterapijske intervencije –  strogo individualni pristup kojim se  fizioterapijski postupci mijenjaju im priolagođavaju potrebama pacijenata. Svrha intervencije je poboljšanje općeg tjelesnog stanja za vrijeme boravka pacijenta na ovom Zavodu. Intervencija obuhvaća kordiniranu komunikaciju, dokumentaciju, edukaciju pacijenta i direktnu intervenciju različitim metodama. Neke od metoda koje se koriste su : medicinska gimnastika (grupna ili individualna), različite manualne tehnike (mobilizacija, manipulacija, trakcija, osteopatija), kineziotape, neurološki i ortopedski koncept proprioceptivne neuromuskularne faciliitacije (PNF).

Dosadašnja brojna znanstvena istraživanja ali i klinička iskustva ukazuju na poražavajući činjenicu da psihijatrijski bolesnici žive do 15 godina kraće, imaju 2 do 3 puta veću smrtnost u odnosu na opću populaciju te brojne somatske komorbiditete koji, nažalost, ostanu neprepoznati, a time i neliječeni na vrijeme.  Tjelesne bolesti su vrlo često prateće bolesti kod psihijatrijskih bolesnika, i obrnuto, stoga je  neophodno  liječiti i kontrolirati,  ne samo osnovnu psihičku već i tjelesnu bolest. Najčešći uzroci smrtnosti kod psihijatrijskih bolesnika su kardiovaskularne i metaboličke bolesti te neotkrivene i neliječene maligne bolesti.

Cilj programa integrativne psihijatrije je smanjenje mortaliteta i morbiditeta  kroničnih tjelesnih bolesti u kroničnih psihijatrijskih bolesnika uz poboljšanje kvalitete života:

  • Smanjiti morbiditet, invaliditet i  mortalitet bolesnika (prevencija, rano otkrivanje i liječenje kroničnih tjelesnih bolesti, što obuhvaća detaljan fizikalan /sistematski/ pregled,  laboratorijsku obradu, EEG, UZV, EKG i TMS, a sve u svrhu otkrivanju rizičnih čimbenika tjelesnih komorbiditeta, individualizirani pristup liječenju bolesnika, u vidu psihofarmakološkog i psihoterapijskog pristupa)
  • Povećati kvalitetu života bolesnika (smanjenjem nuspojave i povećanjem učinkovitost liječenja)
  • Resocijalizacija i rehabilitacija kroz razne programe u našoj Ustanovi i izvan nje
  • Smanjenje sveukupnih troškova liječenja ( implementacijom sociorehabilitacijskog modela u zajednicu, kojim se nastoji povećati kvaliteta života bolesnika smanjenjem nuspojava, povećanje učinkovitosti liječenja, resocijalizacija i rehabilitacija, deinstitucionalizacija,  smanjenje sveukupnih troškova liječenja i uključivanje bolesnika u zajednicu kao ravnopravne članove društva).

KONTAKTI:

AMBULANTA

☏ 01 3430 176

☏ 01 3430 179


VODITELJ ODJELA

Izv. prof. prim. dr. sc. Sandra  Vuk Pisk , dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist psihoterapije i biologijske psihijatrije

☏ 01 3430 170

✉ sandra.pisk@pbsvi.hr


PSIHIJATAR

Dr. sc. Linda Rossini Gajšak, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije

☏ 01 3430 095

✉ linda.rossinigajsak@pbsvi.hr


PSIHOLOG

Ena Ivezić, mag.psych.

☏ 01 3430 171

✉ ena.ivezic@pbsvi.hr


GLAVNA SESTRA ODJELA

Petra Rade, bacc.med.techn.

☏ 01 3430 168

✉ petra.rade@pbsvi.hr


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content