Događanja

Petak, 14.07.2023.

“Integrativni i individualizirani pristup u liječenju psihotičnih poremećaja i komorbiditeta u žena” – Poslijediplomski tečaj I. kategorije, 26. i 27. listopada 2023. godine


Preuzmite program tečaja.Poštovane kolegice i kolege,

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek , Hrvatsko psihijatrijsko društvo (HPD) i Udruga za zaštitu i unaprjeđenje Mentalnog zdravlja „ZAJEDNO’’ organiziraju Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije pod nazivom ‘’INTEGRATIVNI I INDIVIDUALIZIRANI PRISTUP U LIJEČENJU PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA I KOMORBIDITETA U ŽENA’’.


KRATAK OPIS TEČAJA:

Kod psihotičnih poremećaja kod žena i komorbiditeta koji se kod njih učestalo javljaju treba biti svjestan razlika i specifičnosti u odnosu na muškarce. Prvenstveno se to odnosi na dob pojavljivanja kao i specifičnosti vezane uz samu ekspresiju kliničke slike te izbora i odgovora na terapiju, a osobito odabir terapije ovisno o životnom razdoblju žene. Posebno mjesto u razvoju i tijeku samog poremećaja vezan je uz protektivnu ulogu estrogena, a sam etiološki koncept kao i terapijski odgovor te tijek liječenja determiniran je i važnom ulogom prolaktina.

Osobito nam je zadovoljstvo organizirati poslijediplomski Tečaj pod nazivom “Integrativni i individualizirani pristup u liječenju psihotičnih poremećaja i komorbiditeta u žena” koji će integrirati interdisciplinarna specijalistička područja iz psihijatrije – biologijske, psihoterapijske, socijalna psihijatrije, specifičnosti psihijatrije u žena, ginekologije, neurologije, kliničke farmakologije i endokrinologije donoseći nove spoznaje u razumijevanju, dijagnostici, terapijskom pristupu i tretmanu psihotičnih poremećaja u žena s aspekta integrativne i personalizirane medicine kao vodećeg pristupa u suvremenoj psihijatriji.

NAMJENA TEČAJA:

Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima psihijatrije, ginekologije, neurologije, liječnicima hitne medicinske pomoći, obiteljskim liječnicima, psiholozima, medicinskim sestrama-tehničarima i srodnim strukama kao i svima onima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s navedenom problematikom.

PRIJAVA SUDJELOVANJA:

Prijaviti se možete na e-mail: integrativna@pbsvi.hr
Prijava i registracija će biti moguća i pri dolasku na tečaj.
Za dodatne informacije kontaktirati organizatora skupa (Izv. prof.dr.sc. Sandra Vuk
Pisk, dr.med.) na e-mail: sandra.pisk@pbsvi.hr

KOTIZACIJA:

Kotizacija za specijaliste medicinskih specijalnosti iznosi 110,00 €

Za specijalizante, psihologe, med. sestre-tehničare i druge sudionike kotizacija iznosi 60,00 €.

Umirovljenici i studenti oslobođeni su plaćanja participacije.

Kotizaciju molimo uplatiti na žiro račun : Udruga za zaštitu i unaprjeđenje Mentalnog zdravlja „ZAJEDNO’’, Jankomir 11, 10090 Zagreb, IBAN:HR7623600001102225328 s naznakom “Integrativni tečaj”

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije će biti bodovan od HLK i HKMS.

Veselimo se našem dvodnevnom druženju u Zagrebu u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Dvorani J.J. Strossmayera.


VODITELJI TEČAJA:

Izv. prof. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr. med.
Prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med.
Izv. prof. prim. dr. sc. Vladimir Grošić, dr. med.
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dr. med


Predavači i moderatori:

 1. Prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med., Predstojnik Klinike za psihijatriju Sveti Ivan,
  Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Medicinski fakultet Sveučilišta u
  Zagrebu, Zdravstveno veleučilište Zagreb.
 2. Izv. prof. prim. dr. sc. Vladimir Grošić, dr. med., Ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti
  Ivan i pročelnik Katedre za psihijatriju i neurologiju Fakulteta za dentalnu medicinu
  i zdravstvo Osijek.
 3. Izv. prof. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr. med., voditelj ženskog Odjela Zavoda
  za integrativnu psihijatriju Klinike za psihijatriju Sveti Ivan i Fakultet za dentalnu
  medicinu i zdravstvo Osijek.
 4. Prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med., zamjenica ravnatelja Klinike za psihijatriju Sveti
  Ivan, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Zdravstveno veleučilište
  Zagreb.
 5. Izv. prof. dr. sc. Venija Cerovečki, dr. med.,spec. obiteljske medicine, Pročelnica
  Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dom
  zdravlja Zagreb-Centar.
 6. Doc. prim. dr. sc. Dragica Soldo Jureša, dr. med. spec. internist, Klinika za psihijatriju
  Sveti Ivan, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Medicinski fakultet
  Zagreb.
 7. Doc. prim. dr. sc. Ivana Bakija, dr. med., Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Sveučilište
  Dubrovnik.
 8. Doc. dr. sc. Davor Bodor, dr. med., Klinika za psihijatriju Sveti Ivan i Fakultet za
  dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
 9. Dr. sc. Ivona Šimunović – Filipčić, dr. med., KBC Zagreb i Fakultet za dentalnu
  medicinu i zdravstvo Osijek.
 10. Dr. sc. Petra Folnegović Grošić, dr. med., KBC Zagreb i Fakultet za dentalnu medicinu
  i zdravstvo Osijek.
 11. Dr. sc. Davor Kust, spec. onkologije i radioterapije, KBC ‘’S. Milosrdnice’’.
 12. Dr. sc. Vesna Gall, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, KBC Sestre milosrdnice
  i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
 13. Prim. dr. sc. Daniela Šago, dr. med., Klinika za psihijatriju Sveti Ivan.
 14. Dr. sc. Vanja Lovretić, dr. med., spec. psihijatar., Klinika za psihijatriju Sveti Ivan.
 15. Mirela Ćelić Ružić, dr. med., spec. psih., sub. biologijske psihijatrije i psihoterapije,
  voditelj muškog Odjela Zavoda za integrativnu psihijatriju Klinike za psihijatriju Sveti
  Ivan i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
 16. Katarina Matić, dr. med., spec. psihijatar, Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, voditelj
  ženskog psihijatrijskog odjela Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.
 17. Sandra Zečević Penić, dr. med., spec. neurolog, voditelj Neurološke službe Klinike
  za psihijatriju Sveti Ivan.
 18. Ena Ivezić, mag. psych., Klinika za psihijatriju Sveti Ivan i Fakultet za dentalnu
  medicinu i zdravstvo Osijek


Preuzmite program tečaja.


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje