Izjava o pristupačnosti

Public Sector Websites Header 1024x576

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan kontinuirano radi na poboljšanju svojih mrežnih stranica kako bi ih učinila pristupačnijim u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019) (dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.  Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Bolnice koje se nalazi na adresi https://www.pbsvi.hr/

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://www.pbsvi.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku. Pristupačnost na mrežnoj stranici dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta »Widget – Alati za pristupačnost«. Ovaj dodatak omogućava mrežnom mjestu da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

• pojedine .pdf datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana jer je sadržaj skeniran kako bi se na dokumentu vidio pečat i potpis
• slike nemaju pridružen prikladni opis
• dio poveznica unutar sadržaja nije označen podcrtavanjem ili na drugi dovoljno jasan način
• ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta
• video zapisi nemaju titlove ni transkript teksta
• ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta
• nedostaju oznake u dijelu Portala koji se odnosi na upis prijedloga ili komentara
• gumbi za zatvaranje padajućih izbornika nisu imenovani

Klinika radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 8. prosinca 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Klinika će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da obavijeste Kliniku ako primijete neusklađeni sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Klinike korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: informatika@pbsvi.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content