Zavod za biologijsku psihijatriju i socijalnu rehabilitaciju

Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje – II

Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje – II

Voditelji

dr. sc. Sandra Kocijan Lovko, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

dr. sc. Sandra Kocijan Lovko, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

Voditeljica Dnevne bolnice za nepsihotične poremećaje II

Dnevna bolnica je specijalizirani oblik specijalističko-konzilijarnog liječenja nepsihotičnih poremećaja.  Liječenje u Dnevnoj bolnici odvija se svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 8 do 14 sati. Dnevna bolnica postiže svoj terapijski učinak, kako samom organizacijskom formom, tako i različitim postupcima koji se u njoj primjenjuju.  Liječenje se provodi u grupi po strukturiranom programu koji uključuje grupnu psihoterapiju u maloj i srednjoj grupi, socioterapiju i rekreativnu terapiju, psihosocijalne radionice, filmoterapiju, edukacijske grupe, radnu terapiju, progresivnu mišićnu relaksaciju i fizioterapiju.

Grupna psihoterapija
Grupna psihodinamski orijentirana psihoterapija slijedi osnovne postulate grupne analize,  omogućavanje uvida i korekcije specifičnog maladaptivnog ponašanja, uz modifikacije s obzirom na dnevnobolnički setting i ograničeno trajanje programa.

Ciljevi su ublažavanje simptoma, uspostavljanje osjećaja emocionalne ravnoteže, razvijanje mehanizama nošenja s problemima, poboljšanje interpersonalnih odnosa, te postizanje većeg uvida u doživljaj selfa i odnose s drugima.

Psiholog provodi kognitivno-bihevioralne radionice, kroz koje se radi na povećanju samopoštovanja i učenju strategija suočavanja sa stresom. Radionice naglašavaju važnost načina razmišljanja u onome kako se osjećamo i ponašamo, te se KBT tehnike baziraju na razumijevanju iskrivljenih načina razmišljanja. Prema indikaciji, psiholog provodi psihologijska testiranja.

Psihosocijalne radionice za cilj imaju poboljšanje kvalitete života korisnika uključenih u program dnevne bolnice kroz razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina, povećanje samoregulacije emocija, samopouzdanja i samopoštovanja te svijesti o vlastitoj poziciji, interesima i potrebama ljudi oko nas. Ono se postiže interaktivnim aktivnostima u grupnom okruženju jednom tjedno tijekom cijelog trajanja tretmana. Vodi ih socijalni pedagog.

U sklopu socioterapije i rekreativne terapije posjećuju se galerije, muzeji i ostale kulturne institucije, odlazi se na izložbe, kao i na izlete u prirodu, prema dogovoru i po izboru pacijenata. Cilj je ojačati povezanost među pacijentima i pomoći im u povratku u njihovo obiteljsko, radno i socijalno okruženje.

Filmoterapija
Filmoterapija je dio programa Dnevne bolnice na kojemu gledamo filmove po izboru samih korisnika programa ili stručnog osoblja. Filmoterapija za cilj ima poticati korisnike na raspravu kroz asocijacije koje film pobuđuje, bilo da se radi o događajima koje smo sami proživjeli ili nas inspiriraju i motiviraju. Proživljavamo događaje i učimo regulirati nastale emocije kroz razgovor i gledanje na događaje i likove iz druge pozicije.

Radna terapija
Radna terapija u našoj Dnevnoj bolnici bazira se na specifičnim aktivnostima sa svrhom dostizanja  maksimalne funkcionalnosti i participacije pacijenata. Aktivnosti koje se provode su kreativne i rekreativne radionice te program PMR-a (progresivna mišićna relaksacija), a ovise o problemima, potrebama i interesima grupe. Rad se odvija u grupi s individualnim pristupom.

Fizioterapija
Fizioterapeut provodi kineziterapiju osmišljenu kao grupno vježbanje. Zbog cjelodnevnog sjedenja, ostalih različitih životnih navika te eventualno nastalih dijagnoza (fizijatrijskih, ortopedskih, neuroloških i sl.) pacijenti  imaju potrebu za ciljanim vježbama kako bi smanjili bol različite etiologije i povećali pokretljivost. Glavni cilj fizioterapije je pokazati,educirati  i poticati pacijente da samostalno i pravilno provode vježbe. Rad se provodi u manjim grupama. Po potrebi fizioterapeut prilagođava svaku vježbu specifičnim potrebama pojedinca.

Lijekovi
Uz ostale sastavnice liječenja u Dnevnoj bolnici za nepsihotične poremećaje, ukoliko psihijatar procijeni potrebnim, u dogovoru s pacijentom ordinira se i psihofarmakoterapija.

Konzultacije sa socijalnom radnicom bolnice
Organiziraju se po potrebi, kako bi se pacijente upoznalo s mogućnostima ostvarivanja prava iz socijalne skrbi.

Prije dolaska na liječenje u Dnevnu bolnicu nužno je učiniti indikacijski pregled za uključivanje u Program, za koji se potrebno prethodno naručiti. Na indikacijskom pregledu potencijalnom se članu grupe kratko i jasno predstavi način liječenja, koji uključuje dobrovoljnost, odnosno suradljivost i motiviranost, te se priprema za grupni način rada. Osnovni uvjet uključivanja je kompenzirano psihičko stanje odnosno odsustvo kontraindikacija za ovakav način liječenja (psihotična stanja, heteroagresivnost, suicidalnost, aktualna ovisnost o psihoaktivnim tvarima, teška pokretljivost i udaljenost mjesta stanovanja, odnosno nemogućnost svakodnevnog dolaska u Program).

Program provode dva terapijska tima, Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje I i II.

Članovi timova su:

Voditelj Dnevne bolnice I: Dr. med. Lada Gorišić, psihijatar subspecijalist psihoterapeut, grupni analitičar, bračni i obiteljski terapeut
Liječnik psihijatar DB I: Dr.med. Ines Kašpar, psihijatar, edukant KBT-a
Glavna sestra DB I: Gordana Špoljar, bacc.med.techn., grupni terapeut
Voditelj Dnevne bolnice II: Dr. sc. Sandra Kocijan Lovko, dr. med, psihijatar subspecijalist psihoterapeut, edukant individualne psihoanalitičke psihoterapije
Liječnik psihijatar DB II: Dr. sc. Sandra Caratan, dr. med., psihijatar subspecijalist psihoterapije i biologijske psihijatrije, grupni analitičar, edukator grupne analize
Glavna sestra DB II: Ana Surjan Andrić, dipl.med.sestra, grupni terapeut
Socijalni pedagog: Ana Ivrlač, mag.paed.soc., edukant integrativne psihoterapije
Psiholog:  Ena Ivezić, mag. psych., edukant KBT-a
Radni terapeuti: Kaja Komesarović, bacc.therap.occup. i Anita Santro, bacc.therap.occup.
Fizioterapeut: Ana Bedić, mag.physioth.

KONTAKTI:


AMBULANTA

01 3430 087


VODITELJICA DNEVNE BOLNICE

dr. sc. Sandra Kocijan Lovko, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist psihoterapije

01 3430 008

sandra.kocijan@pbsvi.hr


ODJELNI PSIHIJATAR

Dr. sc. Sandra  Caratan, dr. med. specijalist psihijatrije, subspecijalist psihoterapije

01 3430 125

sandra.caratan@pbsvi.hr


SOCIJALNI PEDAGOG

Ana Ivrlač, mag.paed.soc., edukant integrativne psihoterapije

01 3430 112

ana.ivrlac@pbsvi.hr


GLAVNA SESTRA DNEVNE BOLNICE

Ana Surjan Andrić, dipl.med.techn., grupni terapeut

01 3430 087

ana.surjan@pbsvi.hr


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje