Voditelji

doc. dr. sc. Ivana Bakija, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist socijalne psihijatrije

doc. dr. sc. Ivana Bakija, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist socijalne psihijatrije

Voditeljica Akutnog muškog odjela - Odjel II

Akutni muški odjel odnosno Odjel II u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan je odjel za liječenje muških pacijenata, a  sastoji od zatvorenog i otvorenog dijela odjela.

Zatvoreni dio odjela je namijenjen pacijentima koji zbog svog psihičkog stanja trebaju psihijatrijsku dijagnostiku i liječenje u posebnim zaštićenim uvjetima. Tim pacijentima je indicirana hospitalizacija i bolničko liječenje zbog akutnog pogoršanja psihičkog stanja koje zahtijeva  intenzivan nadzor i liječenje po primitku u bolnicu. To uključuje pacijente sa svim vrstama psihotičnih poremećaja u psihotičnim dekompenzacijama stanja, zatim depresivne pacijente sa suicidalnim rizikom te akutna reaktivna stanja.

Liječenje pacijenta na zatvorenom dijelu odjela traje do stabilizacije njihovog psihičkog stanja, a sastoji se prvenstveno od smirivanja akutne simptomatike te određivanja i procjene adekvatne psihofarmakoterapije uz radnookupacionu terapiju u manjem obimu ovisno o mogućnostima pacijenata. Pacijentima na zatvorenom dijelu odjela su omogućeni svakodnevni izlasci u krug bolnice i park u pratnji radnog terapeuta ili obitelji prema procjeni nadležnog liječnika psihijatra. Po stabilizaciji prvobitnog stanja se planira nastavak liječenja na otvorenom dijelu odjela.

Na otvorenom dijelu odjela pacijenti su uključeni u brojne socioterapijske i psihoterapijske aktivnosti odjela koje obuhvaćaju terapijsku zajednicu, radno-okupacionu terapiju, psihoterapijske grupe te individualne razgovore sa psihijatrom. Terapijska zajednica se održava tri puta tjedno sa upoznavanjem novih pacijenta te planom, programom i aktivnostima na odjelu. Radno-okupaciona terapija se održava svakodnevno tako da su pacijenti podijeljeni u dvije grupe i vodi ju educirani radni terapeut u posebnim radionicama. Grupna psihoterapija se provodi kroz male grupe u koje su pacijenti podijeljeni i imaju je svaka grupa jednom tjedno, dok jednom tjedno imaju i veliku grupu u kojoj sudjeluju svi pacijenti otvorenog dijela odjela. Grupe vode educirani terapeuti.

Pacijenti na otvorenom dijelu imaju i druge dodatne aktivnosti kao sto su jutarnja tjelovježba, dežurstva, zajedničke aktivnosti održavanja reda na odjelu i njegovoj okolini, briga o knjižnici te mogućnost posuđivanja knjiga.

Djelatnici odjela čine tim koji se sastoji od tri liječnika specijalista psihijatara, dvoje prvostupnika sestrinstva, medicinskih sestara i tehničara, psihologa, socijalnog radnika i radno-okupacionog terapeuta.

Svi oni zajedno upravo timskim radom i pristupom se trude pacijentima pružiti najbolju moguću zdravstvenu skrb te omogućiti ugodan boravak i uspješno liječenje.

KONTAKTI:


AMBULANTA

☏ 01 3430 050


VODITELJICA ODJELA

Doc. dr. sc. Ivana Bakija, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist socijalne psihijatrije

☏ 01 3430 051

ivana.bakija@pbsvi


ODJELNI PSIHIJATARI

Strahimir  Sučić, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije

☏ 01 3430 052

strahimir.sucic@pbsvi.hr

Vladimira Vozny Duk, dr. med., specijalist psihijatar

☏ 01 3430 053

 vladimira.voznyduk@pbsvi


GLAVNI TEHNIČAR ODJELA

Janko Hendija, bacc.med.techn.

☏ 01 3430 177

janko.hendija@pbsvi


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje