Zavod za integrativnu psihijatriju

Dnevna bolnica za integrativnu psihijatriju

Dnevna bolnica za integrativnu psihijatriju

Klinička iskustva i znanstvena istraživanja ukazuju da se u oboljelih od kroničnih tjelesnih bolesti(pulmološke, kardiovaskularne, endokrinološke, neurološke i gastroenterološke) dva do tri puta češće javljaju psihički poremećaji (komorbiditet), kao što su ovisnosti, afektivni, anksiozni i psihotični poremećaji).

Najučestalije se javlja depresija maskirana tjelesnim simptomima i umorom. S druge strane, kronički psihičko bolesnici u prosjeku žive 20 godina kraće. Najčešće umiru od pravovremeno neprepoznatih kardiovaskularnih i malignih bolesti.

Program integrativne psihijatrije (PIPS) provode multidisciplinarni timovi kojeg vode psihijatri, a u timu također sudjeluju psiholog i medicinska sestra. Njeguje se integrativni pristup pravodobnoga prepoznavanja, liječenja i rehabilitacije. Liječenje se provodi personaliziranom farmakoterapijom, uz praćenje i nadzor interakcija i nuspojava, te grupnom i individualnom psihoterapijom – kognitivno-bihevioralna terapija.

Cilj programa je pravodobnim i uspješnim liječenjem te rehabilitacijom psihičkih poremećaja u kroničnih tjelesnih bolesnika, a tjelesnih bolesti u kroničnih psihičkih bolesnika, unaprijediti suradnju u liječenju primarnih bolesti, smanjiti broj hitnih intervencija, hospitalizacija i suicida te poboljšati kvalitetu života.

Program se provodi u specijaliziranim ambulantama Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu, putem mobilnih timova na terenu i u ugovornim suradnim ustanovama (ambulantama, domovima zdravlja i bolnicama grada Zagreba i RH).


KONTAKTI

AMBULANTA

01 3430 086


VODITELJ DNEVNE BOLNICE

izv. prof. prim. dr. sc. Vladimir  Grošić, dr. med. spec. psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije

01 3430 086

vladimir.grosic@pbsvi.hr


PSIHIJATARI

Antonia Vuk, dr. med., specijalist psihijatar

01 3430 089

antonia.vuk@pbsvi.hr


Nikolina Lučev Vejmelka, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije

01 3430 089

nikolina.lucev@pbsvi.hr


GLAVNA SESTRA DNEVNE BOLNICE

Nataša Sušec, bacc.med.techn.

01 3430 086

natasa.susec@pbsvi.hr


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content