Zavod za produženo liječenje, palijativnu skrb i demencije

Dnevna bolnica za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija –...

Dnevna bolnica za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija – PAM

Voditelji

doc. prim. dr. sc. Paola Presečki, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije

doc. prim. dr. sc. Paola Presečki, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije

Voditeljica Dnevne bolnice za oboljele od demencija (PAM)

S ciljem zaštite pacijenata i djelatnika Dnevne bolnice za oboljele od demencija molimo da se pridržavate slijedećih naputaka…

Dnevna bolnica za oboljele od demencija je osnovana s ciljem poboljšanja kvalitete života pacijenata i njihovih obitelji. Aktivnosti koje provodimo pomažu usporavanju bolesti, očuvanju kognitivnih, socijalnih i tjelesnih aktivnosti pacijenata te smanjenju obiteljskog stresa.

Program dnevne bolnice je usmjeren prevenciji, liječenju i rehabilitaciji oboljelih od demencije i članova njihovih obitelji.  Provodi se u grupi do dvadeset pacijenata, svakim radnim danom od 8-16 sati.

Program  dnevne bolnice provodi tim liječnikaradnih terapeuta, fizikalnih teraputa, socijalnih radnika i medicinskih sestara. Rad terapijsko-rehabilitacijskog tima temelji se na holističkom i individualnom pristupu uz farmakološku i nefarmakološke metode.

Nefarmakološke metode liječenja uključuju:

– vježbe poboljšanja mentalne kondicije (terapija smijehom, poticanje obnavljanja sretnih sjećanja, poticanje pisanja, čitanja, razgovaranja te bavljenja hobijima i pomaganja     drugima),
– multisenzorne terapije (muzikoterapija, aromaterapija),
– kreativne radionice (likovna, muzička, literarna),
– društvene igre
– tjelovježbu

Sudjelovanje obitelji/njegovatelja u programu dnevne bolnice počiva na psihoedukaciji i savjetovanju s timom koji čine liječnik, socijalni radnik i medicinska sestra. Prema procjeni stanja pacijenata tim uključuje pacijente u socioterapijske i individualne razgovore uz aktivnu suradnju obitelji u svim fazama liječenja; od dijagnostike i razumijevanja nastanka bolesti, do oblikovanju plana liječenja i psihosocijalne rehabilitacije (kroz edukativno-suportivne grupe i grupe samopomoći).

Pročitajte više o programu PAM koji je organiziran u okviru Dnevne bolnice za oboljele od demencija Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan” u Zagrebu.


KONTAKTI: Dnevna bolnica za oboljele od demencija (PAM)

AMBULANTA

☏ 01 3430 077


VODITELJICA DNEVNE BOLNICE

doc. prim.dr.sc. Paola Presečki, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije

☏ 01 3430 002

✉ paola.presecki@pbsvi.hr


GLAVNA SESTRA DNEVNE BOLNICE

Tanja Bošnjak Poljanac, bacc.med.techn.

☏ 01 3430 077

tanja.bosnjak@pbsvi.hr


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content