Zavod za produženo liječenje, palijativnu skrb i demencije

Odjel za liječenje kroničnih psihijatrijskih bolesnika oboljelih od demencija...

Odjel za liječenje kroničnih psihijatrijskih bolesnika oboljelih od demencija s Jedinicom intenzivnog liječenja u palijativnoj skrbi – VII

Odjel VII  namijenjen je liječenju bolesnica starijih od 65 godina, odnosno bolesnica kod kojih se psihički poremećaj javio iza 65 godine života. Po dijagnostičkim kriterijima tu spadaju bolesnice koje boluju od Alzheimerove bolesti i drugih demencija kako u srednjoj tako i terminalnoj fazi dementnog procesa koji zahtjeva liječenjem  u okviru palijativne skrbi. Na Odjelu se također liječe bolesnice kojima je dijagnosticiran jedan od poremećaja iz skupine organskih psihosindroma. Obzirom da se radi o bolesnicama koje tijekom cijele hospitalizacije zahtijevaju pojačani nadzor, skrb i praćenje, Odjel je zatvorenog tipa.

Ove bolesnice se bitno razlikuju od ostalih psihički oboljelih, kako zbog načina i mogućnosti liječenja odnosno postizanja poboljšanja psihičkog stanja, tako i zbog prisutnosti niza komorbiditeta različitih somatskih oboljenja. Tako su u liječenje, osim psihijatara, uključeni internisti, neurolozi, specijalisti drugih grana medicine, medicinske sestre, radni terapeuti, psiholozi i socijalni radnici.

Kod bolesnica se provodi psihofarmakoterapija prema aktualnim svjetskim i hrvatskim algoritmima za liječenje psihičkih poremećaja, kao i sva potrebita i ordinirana internistička terapija. Također su bolesnice ovisno o svom aktualnom psihičkom i somatskom stanju i mogućnostima, uključene u socioterapijske aktivnosti kao što je radno okupaciona terapija, tjelovježba, individualni razgovori i multisenzorna terapija (aroma-terapija, muzikoterapija, kreativne radionice i društvene igre).

Odjelu za demencije glavna je funkcija liječenje pacijenata i nema  kapacitete za smještaj i njegu pacijenta niti je to Odjelu funkcija nakon što se iscrpe sve mogućnosti liječenja i postigne poboljšanje u psihičkom stanju pacijenta kakvo je realno moguće postići u okviru psihičkog poremećaja konkretnog pacijenta, njegove životne dobi i aktualnih terapijskih mogućnosti. U konkretnoj životnoj dobi i prema današnjim terapijskim mogućnostima u pravilu se ne može očekivati kompletno poboljšanje psihičkog stanja, pa je stoga djelomično poboljšanje psihičkog stanja kod velikog dijela pacijenata najčešće krajnja mogućnost liječenja poglavito ako govorimo o liječenju u okviru palijativne skrbi. Nakon toga, liječenje se provodi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i u pravilu se sastoji u održavanju postojećeg stanja te odgovarajućem smještaju i njezi pacijenta što nije funkcija bolnice niti ona za to ima mogućnosti, nego su za to nadležne, i to im je glavna funkcija socijalno-zdravstvene i socijalne ustanove.


KONTAKTI:

AMBULANTA

☏ 01 3430 138


VODITELJ ODJELA

Sandra Richter, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije

☏ 01 3430 019

✉ sandra.richter@pbsvi.hr


ODJELNI PSIHIJATARI

Dina Librenjak, dr. med., specijalist psihijatar

☏ 01 3430 164

✉ dina.librenjak@pbsvi.hr

dr.sc. Natko Gereš, dr. med., specijalist psihijatar; univ.mag.sanit.publ.

☏ 01 3430 098

✉ natko.geres@pbsvi.hr


GLAVNA SESTRA ODJELA

Martina Jurač, bacc.med.techn.

☏ 01 3430 065

✉ martina.jurac@pbsvi.hr

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje