Klinika

Zavod za psihoterapiju i ranu intervenciju

D81A2852-1

Voditelji

doc. prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

doc. prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

Zamjenica ravnatelja, Voditeljica Odjela za psihoterapijsko liječenje afektivnih, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti - Odjel IX

prim. Nina  Mayer, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

prim. Nina Mayer, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

Voditeljica Odjela za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju – Odjel X

prim. dr. sc. Daniela Šago, dr. med., subspec. psihoterapije i biologijske psihijatrije

prim. dr. sc. Daniela Šago, dr. med., subspec. psihoterapije i biologijske psihijatrije

Voditeljica Dnevne bolnice za ranu intervenciju i Dnevne bolnice za psihotične poremećaje

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content