Klinika

Zavod za psihoterapiju i ranu intervenciju

D81A2852-1

Voditelji

prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

Voditeljica Odjela za psihoterapijsko liječenje afektivnih, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti - Odjel IX

prim. Nina  Mayer, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

prim. Nina Mayer, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

Voditeljica Odjela za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju – Odjel X

Daniela Šago, dr.med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije i biologijske psihijatrije

Daniela Šago, dr.med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije i biologijske psihijatrije

Voditeljica Dnevne bolnice za ranu intervenciju i Dnevne bolnice za psihotične poremećaje

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje