Zavod za psihoterapiju i ranu intervenciju

Odjel za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i...

MS08188-Edit

Voditelji

prim. Nina  Mayer, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

prim. Nina Mayer, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

Voditeljica Odjela za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju – Odjel X

Odjel X dio je psihoterapijski i socioterapijski usmjerenog i organiziranog dijela bolničkih kapaciteta  za liječenje psihijatrijskih poremećaja u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan. Na odjelu se odvija psihoterapijsko i psihosocijalno liječenje te rehabilitacija pacijenata s psihotičnim poremećajima i graničnim stanjima,  u okvirima  cjelovitog programa Rane intervencije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja (RIPEPP) te dijelom i programa „Razum i osjećaji“ za poremećaje ličnosti Odjel djeluje u okviru Referentnog centra za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske koji ima sjedište u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“.

Terapijski tim

Dva psihijatra-subspecijalista iz psihoterapije i grupna analitičara, tri medicinske sestre –prvostupnici, diplomirana medicinska sestra, grupni terapeut, devet medicinskih sestara i tehničara, sa završenom edukacijom iz grupne psihoterapije, psiholog KBT terapeut,  socijalni radnik, radni terapeut. U dvije dnevne bolnice zaposleni su dva psihijatra-psihoterapeuta te dvije medicinske sestre-prvostupnice  sestrinstva.

Indikacije za liječenje

Na odjelu X se liječe pacijenti oboljeli od različitih vrsta psihotičnih poremećaja (shizofrenija, akutni psihotični poremećaji, BAP s psihotičnim simptomima, sumanuti poremećaji, psihotične dekompenzacije u sklopu poremećaja ličnosti). Za uključenje u program odjela osim dijagnoze potrebno  je na indikacijskom razgovoru utvrditi dovoljnu motivaciju za takvo liječenje i kapacitete ličnosti za participaciju u psihoterapijskom procesu.

Psihoterapijski program- sastoji se od kombinacije različitih vrsta terapija:

Terapijska zajednica organizacija života i rada cjelokupnog odjela koja okuplja sve pacijente i osoblje. Zajednički se organiziraju različite aktivnosti u kojima pacijenti vježbaju socijalne vještine i potiču aktivnost i kreativnost, rješavaju se problemi u svakodnevnom zajedničkom funkcioniranju te se donose odluke važne za cijelu zajednicu.

Grupna psihoterapija  odvija se u malim i srednjim grupama, četiri dana u tjednu po 1 h, u slobodnoj komunikaciji uspostavlja se terapijski odnos povjerenja i zajedništva, pacijenti bolje upoznaju sebe i druge, sagledavaju neke od korijena svojih psihičkih problema te usvajaju konstruktivnije modele komunikacije te rade na poboljšanju međuljudskih odnosa

KBT radionice usmjerene su na poboljšanje različitih područja funkcioniranja ličnosti značajnih za proces liječenja, ali i za funkcioniranje nakon otpusta iz bolnice (samopoštovanje, rješavanje problema, slika o sebi itsl.)

Antistigma radionice na kojima se pacijenti uče boriti s nepoželjnim društvenim i osobnim stavovima vezanim uz psihijatrijski poremećaj i liječenje , antistres radionice na kojima se uče najbolji načini suočavanja i borbe sa stresom te radno-okupaciona terapija i rekreacija važni su dijelovi cjelovitog programa liječenja.

Psihoedukacijska predavanja koja pripremaju sami pacijenti  uz pomoć stručnog osoblja educiraju pacijente o važnim činjenicama vezanima psihički poremećaj i liječenje.

Aktivno sudjelovanje u programu je izuzetno važno jer se tako postiže najbrži i najcjelovitiji oporavak.

Kako realizirati hospitalizaciju na odjelu?

Na liječenje se može uključiti putem dogovora i nakon indikacijskog razgovora s psihijatrom s odjela X, ili premještajem nakon prijama na jedan od akutnih odjela Bolnice te postavljanja indikacije za uključivanje u intenzivan psihoterapijski proces.KONTAKTI:

AMBULANTA

01 3430 055


VODITELJICA ODJELA

prim. Nina  Mayer, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

01 3430 057

nina.mayer@pbsvi.hr


ODJELNI PSIHIJATRI

Barbara Koret, dr. med., specijalist psihijatar

01 3430 004

barbara.koret@pbsvi.hr

Tihana Zadravec Vrbanc, dr. med., specijalist psihijatar

01 3430 055

tihana.zadravecvrbanc@pbsvi.hr


GLAVNA SESTRA ODJELA

Irena Pavlović, univ. mag. med. techn., grupni terapeut

01 3430 054

irena.pavlovic@pbsvi.hr


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje