Zavod za psihoterapiju i ranu intervenciju

Odjel za psihoterapijsko liječenje afektivnih, anksioznih i disocijativnih po...

IMG 9956

Voditelji

doc. prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

doc. prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

Zamjenica ravnatelja, Voditeljica Odjela za psihoterapijsko liječenje afektivnih, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti - Odjel IX

Na Odjelu za psihoterapijsko liječenje afektivnih, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti  kroz cjelokupni terapijski program liječe se oboljeli od poremećaja raspoloženja, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti.

Program se provodi kroz grupnu psihodinamski orijentiranu psihoterapiju u malim i srednjim grupama, kognitivno-bihevioralnu terapiju,  radno-okupacijsku terapiju, kreativno rekreativne aktivnosti(uključujući kreativne izlaske u posjet muzejima i kazalištima) i psihofarmakoterapijsko liječenje. Terapijska zajednica kao oblik socioterapijskog liječenja zajedničko je mjesto okupljanja svih članova Odjela – pacijenata i osoblja. Na njezinim sastancima dogovaraju se zaduženja i aktivnosti u određenim sadržajima terapijskog programa.

Na Odjelu rade tri psihijatra — subspecijalist iz psihoterapije i grupni analitičar te edukanti iz grupne analize, jedna diplomirana medicinska sestra i dvije prvostupnice sestrinstva, te 6 medicinskih sestara i tehničara, od kojih je njih 8 grupnih terapeuta, a dvije su u edukaciji za grupnog terapeuta. U timu radi jedan magistar psihologije, jedanaprvostupnica radne terapije, te jedana magistra socijalnog rada. Tim liječnika, sestara i tehničara grupnih terapeuta uz psihologa, socijalnog radnika i radnog terapeuta kroz dogovoreni terapijski program omogućava i približava proces boljeg razumijevanja intrapsihičkih stanja članova terapijske zajednice te se tako postupno mijenjaju i patološki obrasci ponašanja. Na Odjel se  pacijenti zaprimaju nakon indikacijskog pregleda tijekom kojeg se utvrđuju kapaciteti ličnosti i dostatnost motivacije za psihoterapijsko liječenje.

KONTAKTI

AMBULANTA

01 3430 066


VODITELJICA ODJELA

doc. prim. dr. sc. Majda  Grah, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije, zamjenica ravnatelja

 01 3430 018

majda.grah@pbsvi.hr


ODJELNI PSIHIJATRI

Tajana Prga Bajić, dr. med., specijalist psihijatar

01 3430 140

tajana.prgabajic@pbsvi.hr

Tihana Zadravec Vrbanc, dr. med., specijalist psihijatar

☏ 01 3430 0142

✉ tihana.zadravecvrbanc@pbsvi.hr

Josefina Gerlach, dr. med. specijalist psihijatar

01 3430 140

josefina.gerlach@pbsvi.hr


PSIHOLOG

Tea Lukačić, mag. psych.

01 3430 115

tea.lukacic@pbsvi.hr

Tina Rukavina, mag. psych.

☏ 01 3430 115

tina.rukavina@pbsvi.hr


GLAVNA SESTRA ODJELA

Jasna Paun, mag. med. techn., grupni terapeut

01 3430 139

jasna.paun@pbsvi.hr


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content