Novosti

Ponedjeljak, 11.05.2015.

Koncert – 12. svibnja 2015. g. u 17,00 sati (predavaonica „Dr. Mirko D. Grmek“)

U utorak, dana 12. svibnja 2015. g. u 17,00 sati Petra Jakas (violina) održat će koncert u predavaonici „Dr. Mirko D. Grmek“.

Na programu su djela Johanna S. Bacha i Niccolòa Paganinija.

Snimka koncerta

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje