CLOSE

Kontakt

OPIS POSTUPKA NARUČIVANJA

Pacijenti se naručuju osobno, telefonom, telefaksom, elektronskom poštom ili e-naručivanjem. Obavijest o terminu dobiva se na isti način na koji je i obavljeno naručivanje.

“Osobno naručivanje”
Psihijatrijski pregled se može naručiti  osobno dolaskom na šalter Bolničke jedinice za centralno naručivanje.

Potrebno je ponijeti zdravstvenu iskaznicu i  uputnicu (crvenu uputnicu liječnika  primarne zdravstvene zaštite ili internu uputnicu specijaliste).

“Telefonsko naručivanje”
Telefonski broj  +385 1 34 30 001; +385 1 34 30 062

Potrebno je imati zdravstvenu iskaznicu i uputnicu (crvena uputnicu liječnika  primarne zdravstvene zaštite ili internu uputnicu specijaliste).

” Naručivanje telefaksom”
Telefaks : +385 1 34 30 046

Potrebno je poslati presliku uputnice (crvena uputnica liječnika  primarne zdravstvene zaštite ili internu uputnicu specijaliste).

Uz uputnicu potrebno je dostaviti :

  1. 1. Ime i prezime pacijenta
  2. 2. MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
  3. 3. Adresa i broj telefona pacijenta za kontakt
  4. 4. Elektronskom poštom

E-mail adresa Bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata: narucivanje@pbsvi.hr

Naručivanje  se vrši slanjem  skenirane uputnice (crvena uputnica liječnika  primarne zdravstvene zaštite ili internu uputnicu specijaliste).

U e-mail poruci potrebno je dostaviti i slijedeće podatke:

  1. 1. Ime i prezime pacijenta
  2. 2. MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
  3. 3. Adresa i broj telefona pacijenta za kontakt

“E-naručivanje”
E-naručivanje vrši liječnik opće medicine.


Listama čekanja možete pristupiti putem LINKA


Pročitajte:

Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine koji je izradila radna skupina Ministarstva zdravstva.

Datum objave: 18.05.2018. god.Pročitajte:

Informativni vodič o besplatnim uslugama zdravstvenih ustanova Grada Zagreba namijenjen mladima – Zagreb za zdravlje mladih

Izvor: zagreb.hr

Datum objave: 14.11.2018.god.