Najnovije informacije

Četvrtak, 29.10.2020.

KRITERIJI ZA TESTIRANJE NA SARS-CoV-2, PREKID IZOLACIJE I KARANTENE – Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“) – Nastavno na Verziju 3 – Objedinjenih revidiranih preporuka o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju skontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“) od 21/09/2020 – (26.10.2020.)

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje