Kvaliteta

Kvaliteta Pbsvi

Jedinica za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor:

Glavna sestra Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, Koordinator kvalitete i projekata
Kristina Bosak, mag. med. techn.
tel: +385 1 3430 007
e-mail: kristina.bosak@pbsvi.hr

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje