Voditelji

Marija Ivanović, mag. pharm.

Marija Ivanović, mag. pharm.

Voditeljica Bolničke ljekarne

U sklopu Klinike za psihijatriju Sveti Ivan provodi se ljekarnička djelatnost namijenjena isključivo potrebama organizacijskih jedinica bolnice. Bolnička ljekarna osigurava stalnu, sigurnu, stručnu i pravovremenu opskrbu bolničkih odjela lijekovima i medicinskim potrošnim materijalom. Za potrebe pojedinih pacijenata ili bolničkih odjela, prema važećim propisima, svakodnevno se izrađuju magistralni i galenski pripravci. Ljekarnička djelatnost uključuje i savjetovanje i informiranje ostalih zdravstvenih djelatnika bolnice. Djelatnici ljekarne raspolažu novim i objektivnim informacijama o lijekovima, njihovim kliničkim podacima, farmakološkim svojstvima, načinu propisivanja, trenutnom statusu na Listi lijekova HZZO-a, dostupnosti na tržištu i drugo. Ljekarnik doprinosi racionalnijem i ekonomičnijem propisivanju i uporabi lijekova, prati potrošnju lijekova i medicinskog potrošnog materijala po odjelima, izrađuje farmakoekonomsku procjenu farmakoterapije i te podatke elektronski obrađuje.


Voditelj Bolničke ljekarne


Marija Ivanović, univ. mag. pharm.
☏  tel. 01/3430 074
e-mail: marija.ivanovic@pbsvi.hr


Sanja Robić, farmaceutski tehničar
email: sanja.robic@pbsvi.hr


Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje