Svrha fizioterapijske intervencije u liječenju psihijatrijskih bolesnika je optimizirati razinu tjelesne funkcije uzimajući u obzir međudjelovanje tjelesne, psihološke, socijalne i profesionalne domene funkcionalnosti.

Fizioterapeut, kao aktivni član multidisciplinarnog tima, primjenjuje različite metode koje imaju za cilj obnavljanje funkcije ili prevenciju. Omogućava pojedincima i grupama da razviju, održe ili obnove maksimalnu pokretljivost i funkcionalnu sposobnost.

Fizioterapija se bavi prepoznavanjem i povećanjem potencijala pokretanja unutar područja unapređenja zdravlja, prevencije, liječenja i rehabilitacije. Time obuhvaća fizičku, psihičku, emocionalnu i socijalnu dobrobit.

U pružanju fizioterapijske skrbi psihijatrijskim bolesnicima, fizioterapeut koristi svoje znanje u koje integrira pet elemenata skrbi s ciljem sto boljeg ishoda. Pregled je proces u kojem se prikupljaju podatci i provode mjerenja koji indentificiraju postojeći funkcionalni problem i mogućnost sudjelovanja u aktivnostima. Evaluacija rezultata pregleda, pojedinca ili grupe, ima za cilj definirati olakšavajuće i otežavajuće čimbenike za optimalno funkcioniranje bolesnika. Fizioterapeutska dijagnoza proizlazi iz pregleda i evaluacije i predstavlja ishod kliničkog zaključivanja. Može biti izražena u smislu poremećaja pokretanja ili može obuhvaćati kategorije poput: oštećenje, ograničenje pokretljivosti, ograničenje sudjelovanja u aktivnosti, utjecaj okruženja ili sposobnosti odnosno nesposobnosti. Prognoza određuje razinu optimalnog poboljšanja koje može biti postignuto unutar određeno zadanog vremena. Fizioterapeutska intervencija je postupak koji se primjenjuje i prilagođava prema potrebama unaprijed dogovorenih ciljeva. U tu svrhu može uključiti: koordiniranu komunikaciju, dokumentaciju, edukaciju pacijenata te direktnu intervenciju. Direktna intervencija obuhvaća terapeutske vježbe, fizioterapeutske postupke kod rana, mehaničke i toplinske modalitete, funkcionalni trening, tehnike pročišćavanja dišnih puteva, terapiju pokretom (uključujući biofeedback), respiratornu fizioterapiju (položajna drenaža, vježbe disanja i respiratorne muskulature s pomagalima i bez), masažne tehnike te tehnike limfne drenaže, manualna fizioterapija (uključujući ortopedsku manualnu terapiju, osteopatske tehnike i facilitacijske metode), asistencija u neurofiziološkom laboratoriju, postupke tradicionalne medicine (akupresura). U svrhu postizanja dogovorenih ciljeva s posljedičnim pozitivnim učinkom, a u skladu s dijagnozom i prognozom.  Intervencija također može biti usmjerena na prevenciju oštećenja ,ograničenja pokretljivosti, ograničenje sudjelovanja, onesposobljenja i ozljeda uključujući unapređenje i održavanje zdravlja  i kvalitete života.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje