Med. specijalističke i suradne jedinice

Specijalistički medicinsko-biokemijski laboratorij

Lab

Voditelji

dr. sc. Nedjeljka Ruljančić, dipl. ing., spec. med. biokem.

dr. sc. Nedjeljka Ruljančić, dipl. ing., spec. med. biokem.

Voditeljica Medicinsko biokemijskog laboratorija

Specijalistički medicinsko-biokemijski laboratorij je stručna jedinica u sastavu Klinike za psihijatriju Sveti Ivan koja sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja. Medicinsko-laboratorijska dijagnostika je iz područja opće i specijalističke medicinske biokemije, hematologije i farmakološko-toksikološke analitike.

Sva navedena dijagnostika uključuje više od 50 različitih pretraga krvi, mokraće i stolice koji se izrađuju suvremenim metodama i modernom tehnologijom, kako bi se zadovoljili standardi dobre laboratorijske prakse.

Pouzdanost nalaza osigurana je provedbom svakodnevne unutarnje kontrole i vanjske procjene kvalitete analitičkog procesa rada. Laboratorij sudjeluje u programima domaće vanjske  procjene kvalitete rada 3 puta godišnje Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (CROQALM ) za područja opće laboratorijske hematologije i koagulacije, opće i dijela specijalne medicinske biokemije, kompletne analize mokraće. Također Laboratorij sudjeluje u vanjskoj procjeni kvalitete analitičkog rada mjerodavnom institucijom za područje toksikologije, lijekova i dijela drugih specijalističkih pretraga.

Ukupno je zaposleno šest djelatnika: 1 doktor znanosti- specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 1 magistar medicinske biokemije- specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 2 prvostupnika laboratorijske medicine i 4 laboratorijska tehničara. Djelatnici sudjeluju u stručnim i znanstvenim istraživačkim radovima iz područja laboratorijske medicine.

Pripremu za laboratorijske pretrage i uzorkovanje možete pročitati ovdje.

Popis pretraga koje se obavljaju u medicinsko-biokemijskom laboratoriju možete pogledati ovdje.

Uzimanje uzoraka

  • svaki radni dan od 7 do 9 sati
  • potrebno se upisati u Jedinici za centralno naručivanje

Izdavanje nalaza

  • svaki radni dan od 11 do 18 sati u Jedinici centralnog naručivanja
  • e-poštom – uz potpisanu privolu za slanjem nalaza e-poštom
  • putem CEZIH sustava

KONTAKT INFO:

Jedinica za centralno naručivanje

Tel: 01/3430 001

E-mail: narucivanje@pbsvi.hr

Specijalistički medicinsko-biokemijski laboratorij

01/3430 093

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content