Stručni postupci socijalnog radnika u timu Psihijatrijske bolnice usmjereni su na promptno i kvalitetno rješavanje pitanja iz područja socijalne skrbi, a na osnovi prikupljanja hetero anamnestičkih podataka. U tom cilju najuže surađujemo s obitelji  bolesnika i nadležnim centrom za socijalnu skrb u svrhu dobivanja sveobuhvatne  slike o bolesniku u određenoj sredini i situaciji, a kako bi se odredila optimalna pomoć i  ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi.

Ovisno o socijalnoj problematici surađujemo s pojedinim resornim ministarstvima, Mup-om, sudovima, poslodavcima, nadležnim liječnicima obiteljske medicine, zavodima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, građanskim udrugama, domovima socijalne skrbi, vjerskim zajednicama kao i svim ostalim institucijama nadležnim u postupcima zaštite prava i interesa bolesnika.

Svojim radom u timu, boravak bolesnika u bolnici nastojimo učiniti kvalitetnijim, a konačni  cilj je rehabilitacija i resocijalizacija bolesnika.

Kontinuirano radimo na profesionalnom usavršavanju te sudjelujemo na stručnim i znanstvenim skupovima.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content