Sestrinstvo

Srijeda, 10.05.2017.

Međunarodni Dan sestrinstva

Medicinske sestre/tehničari cijeloga svijeta slave 12. svibnja svoj dan u sjećanje na začetnicu modernog sestrinstva Florence Nightingale rođene davne 1820. godine.

Godine 1859. publicira svoj udžbenik Notes on nursing i naglašava važnost prevencije i unapređenja zdravlja. Izazovi u današnjoj psihijatrijskoj skrbi za psihički oboljelu osobu također se baziraju na prevenciji i unapređenju zdravlja uz rad na resocijalizaciji i rehabilitaciji psihički oboljelih osoba u zajednici. Sjetimo se i druge dvije povijesno značajne osobe koje su razvile modele sestrinske skrbi s ciljem osiguranja sigurne, kvalitetne i najučinkovitije skrbi.

Dr. Hildegard Peplau prva je razvila model koji je primijenila u skrbi za mentalno oboljele osobe. Model je zasnovan na teorijama psihoanalize, društvenog učenja, motivacije i razvoja. Ključno u modelu je razvoj odnosa sestra – pacijent o kojem je govorila kao o psihodinamičnom sestrinstvu, a definirala ga je kao sposobnost razumijevanja vlastitog ponašanja kako bi se pomoglo drugima da prepoznaju poteškoće i da se primjene principi ljudskih odnosa na probleme na svim razinama.

Sistemni model zdravstvene skrbi Betty Neuman je model koji opisuje kompleksnost sustava usredotočenih na stres i sposobnost pojedinca da se odupru stresorima, pojedinac je dinamična kompozicija fizioloških , sociokulturnih, razvojnih i spiritualnih varijabli stalno izložen raznim stresorima. Uloga sestre je da pruži pomoć oboljelima da postignu i održe sustav stabilnosti.

Razmišljajući o trima povijesno značajnim ličnostima u sestrinskoj skrbi, F. Nightingale, H. Peplau i B. Neuman prisjetimo se da briga za psihički oboljele osobe ne traje samo za vrijeme hospitalnog liječenja već i prije i nakon doticaja sa psihijatrijskom ustanovom. Potrebno je i dalje boriti se protiv stigme psihički oboljele osobe, raditi na resocijalizaciji i rehabilitaciji  da bi se poboljšala kvaliteta života i da oboljela osoba postigne zadovoljavajuće funkcioniranje i ravnopravni život u zajednici. Svaka osoba ima potencijal za osnaživanje i opravak, to je most kojim očekujemo da će naš pacijent moći proći i da ćemo svojim znanjem, sposobnostima i prije svega humanošću pružiti oslonac svakome oboljelome da ostvari sebe u punom značaju.

Sretan Dan sestrinstva svim sestrama i tehničarima koji skrbe za psihički oboljele osobe i svima koji skrbe za oboljele na svim ostalim radilištima !

Autor: Kristina Habuš, bacc.med.techn.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content