Nastava i znanost

Zavodi Klinike za psihijatriju Sveti Ivan

Zavodi Klinike za psihijatriju Sveti Ivan

Klinika Za Psihijatriju Sveti Ivan

ZAVOD ZA INTEGRATIVNU PSIHIJATRIJU

Ženski odjel integrativne psihijatrije – XI B

Muški odjel integrativne psihijatrije – XI A

Dnevna bolnica za integrativnu psihijatriju

Dnevna bolnica za TMS Hitni prijem

ZAVOD ZA PSIHOTERAPIJU I RANU INTERVENCIJU

Odjel za psihoterapijsko liječenje afektivnih i anksioznih poremećaja – IX

Odjel za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju i druge poremećaje – X

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje

Dnevna bolnica za ranu intervanciju

ZAVOD ZA OVISNOSTI

Odjel za alkoholizam i druge ovisnosti – IV

Dnevna bolnica za ovisnost o kockanju

Dnevna bolnica za ovisnost o internetu, videoigrama i pušenju

Dnevna bolnica za alkoholizam

ZAVOD ZA PRODUŽENO LIJEČENJE, PALIJATIVNU SKRB I DEMENCIJE

Odjel za psihosocijalnu rehabilitaciju – III

Muški odjel za liječenje kroničnih psihijatrijskih bolesnika i bolesnika oboljelih od demencija- VI

Odjel za liječenje kroničnih psihijatrijskih bolesnika oboljelih od demencija s Jedinicom intenzivnog liječenja u palijativnoj skrbi – VII

Dnevna bolnica za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija – PAM

ZAVOD ZA BIOLOGIJSKU PSIHIJATRIJU I SOCIJALNU REHABILITACIJU

Ženski psihijatrijski odjel – I

Muški psihijatrijski odjel – II

Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje – I

Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje – II

ZAVOD ZA STRESOM UZROKOVANE POREMEĆAJE, POREMEĆAJE LIČNOSTI I POREMEĆAJE PREHRANE

Odjel za biološko i socioterapijsko liječenje posttraumatskog stresnog poremećaja te poremećaja ličnosti – VIII

Dnevna bolnica – Preventivno terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja – STUP

Dnevna bolnica za poremećaje prehrane

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje