Događanja

Petak, 27.11.2020.

NASTUPNO PREDAVANJE – DR. SC. MATEJA ŠTUHECA će održati u ponedjeljak, 30. studenoga 2020. godine, s početkom u 16.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Istraživanje i metodologija istraživanja” pred studentima druge godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislociranog studija u Svetoj Nedelji.

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 23. studenoga 2020. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. MATEJA ŠTUHECA, pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, na Katedri za psihijatriju i neurologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:

„ISTRAŽIVANJE I METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA”

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, „ISTRAŽIVANJE I METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA”

Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
  2. Izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
  3. Doc. dr. sc. Vladimir Grošić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
  4. Doc. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

     DEKANprof. dr. sc. Aleksandar Včev

Obavijest_nastupno-predavanje_Matej-Stuhec_naslovni-predavac

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje