Događanja

Utorak, 06.10.2015.

Nastupno predavanje: prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović, dr. med.

Nastupno predavanje povodom izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani psihijatrija na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović, dr. med. održat će pod naslovom: ”RANA INTERVENCIJA KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA”. Nastupno predavanje će se održati u  petak 09. listopada 2015. g. s početkom u 13,00  sati  u predavaonici ”Dr. Mirko D. Grmek”.

Stručno povjerenstvo:

  1. prof. dr. sc. Pavo Filaković – predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Mate Mihanović – član
  3. doc. dr. sc. Igor Filipčić – član
  4. prof. dr. sc. Jure Mirat – rezervni član

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content