Natječaji i objave

Četvrtak, 22.11.2018.

Natječaj za radno mjesto: MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR – ZAVRŠENO 29.11.2018.

Objavljeno: 21.11.2018.

 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ”SVETI IVAN”,

Zagreb, Jankomir 11
raspisuje
N A T J E Č A J

za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme:

1. MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR – 3 izvršitelja/ice (M/Ž)

Uvjeti:
– SSS završena škola za medicinske sestre/tehničare,
– odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kandidatkinje daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijavu, životopis i presliku dokumenata o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: Psihijatrijska bolnica ”Sveti Ivan”, Jankomir 11, 10090 Zagreb s naznakom ”natječaj za radno mjesto”


Više o natječaju možete pročitati OVDJE.


**ZAVRŠENO 29.11.2018.**

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje