Događanja

Uskrsna izložba 2023. godine – utorak 04., srijedu 05. i četvrtak 06. travnja 2023. g. od 9.00 do 15.00 sati  u prostorijama Dnevne bolnice za integrativnu psihijatriju (centralna zgrada – SKZZ) radni terapeuti će održati  tradicijsku izložbu radova na temu Uskrsa.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje