CLOSE

ISO

Povijest Jedinice za kvalitetu

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite ustrojena je početkom 2012.godine zbog potrebe izgradnje sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite sukladno  Pravilniku o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove NN 92/2019

Osim pripreme za akreditacijski postupak bolnice, Jedinica za kvalitetu djeluje s ciljem zadovoljenja zahtjeva sukladno važećim propisima  na području kvalitete zdravstvene zaštite i uvođenja sustava upravljanja.

Organizacijska struktura

U Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ djeluje Bolničko jedinica za kvalitetu, a voditelj jedinice je doc. prim. dr. sc. Branka Restek Petrović, dr. med. Jedinica  ima ulogu strateškog  planiranja, izrade  postupaka kontinuiranog osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite, provedbe sustava upravljanja, koordiniranja aktivnosti predstavnika za kvalitetu i svih ustrojstvenih jedinica te sudjeluje u radu Povjerenstva za kvalitetu i drugih povjerenstava bolnice prema potrebi.

Politika i ciljevi kvalitete Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan”

Kvaliteta zdravstvene zaštite temeljno je načelo rada svih zaposlenika i Uprave bolnice sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 118/18).

Ravnatelj prof. prim. dr.sc. Igor Filipčić, dr. med. podržava i osigurava izgradnju sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite te odobrava  „Politiku i ciljeve kvalitete Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan““.

Politika kvalitete Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ usmjerena je na pružanje zdravstvenih usluga najviše moguće kvalitete koje zadovoljavaju potrebe bolničkih i izvan-bolničkih pacijenata, uzimajući u obzir sredstva dodijeljena od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), te na proces trajnog unapređenja kvalitete usluga, sigurnosti pacijenata i timskog rada.

Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ obvezuje se na ispunjenje zahtjeva standarda sadržanih u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Pravilniku o akreditacijskim standardima za bolničke ustanove i provođenje dobre kliničke prakse sukladno preporukama, smjernicama struke i medicini temeljenoj na znanstvenim spoznajama.

MISIJA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE “SVETI IVAN”

Misija Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ je pružiti visokokvalitetnu zdravstvenu skrb i personalizirano visoko učinkovito liječenje oboljelih od psihičkih bolesti, sa ciljem postizanja oporavka, resocijalizacije i osobnog zadovoljstva bolesnika, kroz predani rad, znanstvena istraživanja i obrazovanje svih zdravstvenih djelatnika.

VIZIJA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE “SVETI IVAN”

Vizija Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ je kontinuiranom edukacijom osoblja, primjenom visokih etičkih i znanstvenih normi, naprednih metoda dijagnostike i liječenja, te implementacijom jedinstvenog „našeg“  sociorehabilitacijskog modela u svakodnevnu skrb psihičkih bolesnika, postati jedan od vodećih specijaliziranih centara u regiji.

Ciljevi su: trajno poboljšavati kvalitetu usluga i sigurnost pacijenata, kao i cjelokupnog rada svih ustrojstvenih jedinica te osigurati vodeće mjesto u Republici Hrvatskoj na odabranim prioritetnim područjima medicine.

Temeljne vrijednosti:

-izvrsnost u kliničkoj praksi i pristup orijentiran na pacijenta – pomoć pri zadovoljavanju zdravstvenih potreba kroz holistički pristup i poštivanje prava pacijenata
-odgovornost i učinkovitost u raspolaganju ljudskim i materijalnim resursima bolnice, profesionalna kompetentnost, edukacija i praksa utemeljena na dokazima
-integritet – izgradnja povjerenja kroz poštovanje, iskrenost i transparentnost
-suradnja – izgradnja profesionalnih odnosa s ciljem motivacije i timskih postignuća te pozitivnog radnog okruženja
-inovativnost – prihvaćanje promjena, razvoj kreativnosti i kontinuirano učenje

Aktivnosti Jedinice za kvalitetu

-Rad na uspostavljanju, razvijanju i poboljšanju sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata u svim organizacijskim jedinicama
-Upravljanje dokumentacijom sustava kvalitete (ISO 9001:2015)
-Utvrđuje plan aktivnosti za poboljšanje kvalitete
-Prati pokazatelje kvalitete, izrađuje izvještaje i analize na području upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite
-Provodi kontrolu kvalitete zdravstvene njege
-Provodi mjerenja iskustva pacijenata i zadovoljstva zaposlenika
-Prati i provodi analizu neželjenih događaja prema pacijentima i zaposlenicima
-Organizira i provodi edukaciju zaposlenika  iz područja upravljanja kvalitetom
-Provodi  unutarnje  ocjene  i sudjeluje u vanjskim ocjenama kvalitete sukladno ISO 9001:2015
-Surađuje sa Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi i drugim institucijama


Jedinica za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor:

Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor
doc. prim. dr. sc. Branka Restek Petrović, dr. med.
e-mail: branka.petrovic@pbsvi.hr

Koordinator Jedinice za kvalitetu
Kristina Bosak, mag. med. techn.
tel: +385 1 3430 007
e-mail: kristina.bosak@pbsvi.hr