O nama

Pristup informacijama

Pristup informacijama

Službenik za informiranje:

Daria Major, mag. iur.

e-mail: daria.major@pbsvi.hr
fax: +385 1 379 4116


Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama možete podnijeti:

– e-mailom na adresu daria.major@pbsvi.hr, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“
– pisanim putem na adresu: Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ Jankomir 11, 10090 Zagreb, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“
– na broj telefaksa: +385 1 379 4116, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“ Obrazac možete preuzeti ovdje.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje