Javna nabava

Ponedjeljak, 06.02.2017.

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Na temelju odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Psihijatrijska bolnica ”Sveti Ivan” Jankomir 11, Zagreb, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi odnosno okvirne sporazume u smislu odredbi članaka 76. i 77. Zakona.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje