Novosti

Ponedjeljak, 23.10.2023.

65 godina bolnice Sveti Ivan

Klinika za psihijatriju Sveti Ivanje neprofitna zdravstvena ustanova unutar koje se provodi zdravstvena djelatnost psihijatrije, specijalističko-konzilijarna djelatnost, bolnička djelatnost, nastavna te znanstveno istraživačka djelatnost. Tijekom godina, Klinika je postala jedan od vodećih regionalnih centara za integrativnu psihijatriju što je vidljivo iz velikog broja suradnih ustanova čime je osigurana dugoročna perspektiva suradnje s domaćim i međunarodnim istraživačkim centrima. Klinika je upisana kao pravna osoba u Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Od 2006. godine u sklopu Klinike za psihijatriju Sveti Ivan djeluje Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja, a od 2020. godine Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom.

Kao ustanova je osnovana 1958. godine u Zagrebu, pod nazivom Bolnica za duševne bolesti u Jankomiru, potom djeluje pod nazivom Psihijatrijska bolnica Jankomir, 2004. g. mijenja naziv u Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, a od 2021. godine djeluje pod nazivom Klinika za psihijatriju Sveti Ivan.

Od samog osnutka Klinika za psihijatriju Sveti Ivan provodi znanstvenu i nastavnu djelatnost, te znanstvena istraživanja u vidu doktorskih disertacija, kao i istraživanja vezana uz znanstveno nastavne i stručne specijalizirane programe. Klinika je ujedno i nastavna baza raznih fakulteta unutar Republike Hrvatske, a usmjerena na stacionarno akutno, produženo i ambulantno liječenje u dnevnoj bolnici kao i na psihosocijalnu rehabilitaciju oboljelih od raznih psihotičnih poremećaja, poremećaja raspoloženja, neurotskih i somatoformnih poremećaja, poremećaja vezanih za stres, poremećaja ličnosti i ponašanja, ovisnosti o alkoholu i ponašajnih ovisnosti, te organskih, simptomatskih poremećaja i palijativne skrbi. 

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan je usklađena sa standardima ISO 9001:2015, ISO 14001 i HACCP sustavom, te joj je jedinoj javnoj zdravstvenoj ustanovi dodijeljeno pravo upotrebe znaka Hrvatska kvaliteta.

U Klinici je Edukacijski centar za edukaciju transkranijalne magnetne stimulacije koji je organiziran u suradnji s ESBS.

Klinika se od svog osnutka do danas profilirala u modernu psihijatrijsku ustanovu koja implementira u svoj rad specifične Programe rada, a koji predstavljaju nad standard liječenja u psihijatriji. Imajući od uvijek pacijenta u središtu pozornosti, ne zanemaruje članove obitelji, jer je jedino takav pristup osigurao kontinuitet kvalitete liječenja.

Ravnatelj

Izv. prof. prim. dr. sc. Vladimir Grošić, dr. med.Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje