CLOSE

Odjeli

Zavod za integrativnu psihijatriju Zavod za integrativnu psihijatriju - Odjel XIA i XIB
Pročitajte više
Akutni ženski odjel Akutni ženski odjel - Odjel I.
Pročitajte više
Akutni muški odjel Akutni muški odjel - Odjel II.
Pročitajte više
Odjel za psihosocijalnu rehabilitaciju Odjel za psihosocijalnu rehabilitaciju - Odjel III.
Pročitajte više
Odjel za alkoholizam i druge ovisnosti Odjel za alkoholizam i druge ovisnosti - Odjel IV.
Pročitajte više
Ženski odjel za produženo liječenje Ženski odjel za produženo liječenje - Odjel V.
Pročitajte više
Muški odjel za produženo liječenje Muški odjel za produženo liječenje - Odjel VI.
Pročitajte više
Odjel za demencije Odjel za demencije - Odjel VII.
Pročitajte više
Odjel za biološko i socioterapijsko liječenje Odjel za biološko i socioterapijsko liječenje - Odjel VIII.
Pročitajte više
Odjel za psihoterapijsko liječenje afektivnih, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti Odjel za psihoterapijsko liječenje afektivnih, anksioznih i disocijativnih poremećaja te poremećaja ličnosti - Odjel IX.
Pročitajte više
Odjel za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju Odjel za psihoterapijsko i socioterapijsko liječenje psihotičnih poremećaja i graničnih stanja te ranu intervenciju - ODJEL X.
Pročitajte više