CLOSE

Odjel za psihosocijalnu rehabilitaciju

Odjel III.

Odjel za psihosocijalnu rehabilitaciju  je muški odjel otvorenog tipa. Na liječenje se zaprimaju muški  pacijenti s kroničnim  psihotičnim poremećajima, poremećajima raspoloženja i psihoorganskim sindromom koji su do tada bili  učestalo višekratno hospitalizirani i imaju najveća oštećenja u socijalnom funkcioniranju. Pacijenti se uglavnom premještaju s drugih odjela bolnice na daljnje produženo liječenje i rehabilitaciju.

Preduvjeti su motivacija pacijenta i minimalni intelektualni i psihološki kapaciteti  dostatni za promjene ponašanja i bolje socijalno funkcioniranje.

Pacijente liječimo psihofarmakoterapijom, socioterapijskim i psihoterapijskim aktivnostima  koje obuhvaćaju terapijsku zajednicu, radnu terapiju, psihoterapijske grupe i individualni razgovor s psihijatrom prema programu rada Odjela. U liječenje su uključeni i drugi specijalisti u našoj Bolnici: internist i neurolog te konzilijarni specijalisti otorinolaringolog i radiolog, te u slučaju potrebe i drugi specijalisti.

Terapijski cilj je prevenirati nastanak invalidnosti ili smanjiti napredovanje već stečene invalidnosti uslijed psihičkog poremećaja te povećati kvalitetu života.

Potičemo rad na očuvanja i razvoju samostalnosti i  vještina na području samozbrinjavanja, obavljanja dnevnih aktivnosti, planiranja slobodnog vremena. Pomažemo u usvajanju socijalnih modela ponašanja, jačanju samopouzdanja, samoinicijative i  tolerancije prema ponašanju  drugih bolesnika.

Napredak u psihosocijalnoj rehabilitaciji se redovito procjenjuje timski  u dogovoru s bolesnikom, njegovom obitelji  ili skrbnikom planiramo otpust iz Bolnice.

Ostale aktivnosti tijekom liječenja:
-Terapijski vrt: grupna aktivnost pod vodstvom medicinske sestre. Pacijenti vode brigu o sadnji  povrća i cvijeća  i  ubiru plodove koje uzgajaju , vrtlarenje usrećuje, podiže samopouzdanje.
-Progresivno-mišićna relaksacija: tehnika psihofizičke relaksacije koja djeluje na prevenciju  i smanjenje posljedica prekomjerna stresa, ublažava anksioznost i napetost. Provodi se grupno pod vodstvom educiranog terapeuta.
-Odlasci na izložbe u muzejskim i galerijskim prostorima u gradu, posjet kazališnim predstavama i raznim drugim manifestacijama u gradu Zagrebu.
-Literarna grupa
-Grupa za bonton
-Sudjelovanje u radu Kluba Zajedno koji djeluje u našoj Bolnici

Kontakt

01/3430 181 Naručite se ovdje

VODITELJ ODJELA

dr. sc. Arijana Turčin, dr. med. specijalist psihijatar tel: 01/3430 124

Glavna sestra Odjela

Andreja Sliško, bacc.med.techn. tel: 01/3430 117