CLOSE

Zavod za integrativnu psihijatriju

Odjel XIA i XIB

Kontakt

01/3430 176 ili 179 Naručite se ovdje

Pročelnik Zavoda za integrativnu psihijatriju

prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske i socijalne psihijatrije