Događanja

Srijeda, 15.12.2010.

Odluka o izboru specijalizanata iz psihijatrije

Na temelju članka 32. Statuta Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan” u skladu s člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (“N.N.” br. 154/08) i člankom 10. Pravilnika o mjerilima i načinu prijama specijalizanta u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan” dana 05. studenog 2010. godine donosi se

ODLUKA o izboru specijalizanata iz psihijatrije

I. Za  prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto liječnika na specijalizaciji iz psihijatrije izabrani su:

  1. Vatroslav Prskalo, dr. med.,
  2. Svjetlana Šitum, dr. med.,
  3. Slađana Zlatarević. dr. med. i
  4. Tomislav Grgurević, dr. med.

II.    Ova Odluka javno je objavljena da:ra 05. studenog 2010. g. na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan” www.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan” u roku od osam (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Bolnice odnosno na internetskoj stranici Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan”.

Suradne ustanove

Adresa

Jankomir 11, pp 68,

10 090 Zagreb

Telefon

01 3430 000

Naručite se ovdje
Skip to content